Lokalpolitik

Vesthimmerland pønser på et musikhus

Politikerne i den nye storkommune vil nu have papirer fra Aars, de kan forholde sig til

VESTHIMMERLAND:- Den generelle holdning er, at vi er positive overfor projektet. Nu skal vi bare have noget at forholde os til. Sådan lyder det fra borgmester Jens Lauritzen (V) efter politikerne i økonomiudvalget i den nye vesthimmerlandske storkommune i går skulle tage stilling til, om de vil drømme videre på drømmen om et musikhus i Aars. Det er en drøm som en række politikere i Aars kommune har haft gennem lang tid. Når nu Aars bliver en del af den nye storkommune fra nytår, så skal projektet i givet fald løftes over i den nye storkommune. Sagen var på dagsordenen i økonomiudvalget i den nye storkommune for at høre hvad de andre vesthimmerlandske politikere siger. - Sagen har underligt nok ikke været politisk behandlet i Aars på noget tidspunkt. Men nu har vi bedt Aars-folkene om hurtigst muligt at skaffe hvad der er af papirer, så vi andre kan få noget at forholde os til. - Men umiddelbart lyder det da spændende, og det vil være et stort aktiv for den nye storkommune, hvis opgaven kan løftet økonomisk, siger Jens Lauritzen, der i sin egenskab af borgmester er formand for økonomiudvalget. Tankerne om et musikhus til ca. 25 mio. kr. i Aars er rykket tættere på efter at ”Musikkens Hus” i Aalborg er kommet i økonomisk uføre og ikke bliver til noget i sin nuværende form. Det betyder der pludselig er næsten 12 mio. kr. EU-midler i udsigt til Vesthimmerlands Musikhus i Aars.For projektet i Aars er indstillet til at få EU-pengene, hvis ikke musikhuset i Aalborg sættes i gang nu. Men for at få fat i EU-pengene skal projektet hurtigt i gang.