vesthimmerland tager resten

[ Bortset fra de fire handicapinstitutioner, som drives videre af regionen og Aalborg Kommune, så skal alle øvrige handicapinstitutioner i Vesthimmerland drives af kommunen. [ Det er: Vestermarkskolen i Aars med specialundervisning for udviklingshæmmede børn, Limfjordsskolen i Løgstør med specialundervisning for udviklingshæmmede unge og voksne, specialskolen for voksne i Aars med specialundervisning for udviklingshæmmede voksne, Beskyttet Værksted i Løgstør for udviklingshæmmede voksne, Institutionerne i Aars Aktivitetshuset for udviklingshæmmede voksne, Institutionerne i Aars for udviklingshæmmede voksne, Pensionatet i Løgstør for udviklingshæmmede voksne, specialbørnehavegruppen Mariehønen i Løgstør for børn og unge med nedsat funktionsevne, specialbørnehavegruppen Mejsevejen i Aars for børn og unge med nedsat funktionsevne, bofællesskaberne i Aalestrup for udviklingshæmmede voksne og aktivitetstilbudene i Aalestrup for udviklingshæmmede voksne. Laboremus, der er en lokal afdeling i Aalestrup hørende under hovedinstitutionen i Viborg overdrages til Viborg Kommune.