Lokalpolitik

Vesthimmerland topper igen hitlisten

Borgerne i Vesthimmerland må i 2009 aflevere to kr. mere af hver 100 kr. til kommunen end borgerne i Hjørring

NORDJYLLAND:Næste år må fru Jensen i Vesthimmerland aflevere 26,90 kr. til sin kommune, hver gang hun tjener 100 kr. Hr. Nielsen i Hjørring slipper to kroner billigere. Han skal "kun" betale 24,90 kr. i kommuneskat af hver 100 kr. Forskellen mellem Nordjyllands billigste og dyreste kommune er dermed - ligesom i år - præcis to procentpoint. Fra Vesthimmerlands 26,9 pct. til Hjørrings 24,9. Nu får borgerne i Hjørring heller ikke helt så megen service som borgerne i Vesthimmerland, hvis man skal tage de såkaldt kommunale nøgletals serviceopgørelse helt bogstaveligt. Tallet angiver, hvor meget kommunerne bruger i forhold til, hvor meget de statistisk set burde bruge, når kommunen er sammensat, som den er. Ifølge nøgletallene har Vesthimmerland (ligesom Aalborg) i år et serviceniveau, der præcis ligger på landsgennemsnittet, mens Hjørring ligger tre procent lavere. Hvis man ser bort fra Læsø, der på grund af sit ekstremt lave indbyggertal er i en ganske særlig situation, er den eneste kommune i Nordjylland, der i 2008 har et serviceniveau, der ligger over landsgennemsnittet, i øvrigt Brønderslev - kommunen, der skiller sig ud fra de andre i landsdelen ved som den eneste at forhøje kommuneskatten i 2009. Højere servicenivau Nøgletallene indikerer, at serviceniveauet i Brønderslev i år er én procent højere end landsgennemsnittet. De andre kommuner har et serviceniveau, som er to-fem pct. lavere, end det objektivt set burde være, når man tager afsæt i befolkningens aldersfordeling osv. Til gengæld kan skatteyderne i hele Nordjylland (igen bortset fra Læsø) glæde sig over, at deres kommuner er gode til at få noget ud af de penge, borgerne rent faktisk betaler i kommuneskat. Nøgletallene rummer nemlig også en beregning af, hvordan forholdet er mellem den skat, der opkræves i den enkelte kommune, og det serviceniveau, der leveres. Og her er der i 10 af de 11 nordjyske kommuner "overskud": Borgerne får mere service, end pengene egentlig på papiret rækker til. Bedst i Nordjylland til at få noget ud af pengene er Jammerbugt. Kommunen har igen næste år landsdelens næstlaveste skatteprocent. Men ifølge tallene får borgerne faktisk syv pct. mere service, end pengene egentlig burde udløse. Nu består et kommunalt budgets indtægtsside langt fra kun af penge, der opkræves i kommuneskat. Hvis kommunalpolitikerne "blot" selv indkrævede de penge, de ville bruge, var deres verden enklere. Bundet af aftaler En betragtelig del af de penge, kommunalpolitikerne i de seneste uger har jongleret med, stammer imidlertid fra staten. Kommunerne får bloktilskud, og tilskud fra allehånde puljer. Ligeledes findes der kommunerne imellem en udligningsordning, altsammen bestyret ud fra varierende kriterier. Samtidig er politikerne bundet af aftaler, som deres forening, Kommunernes Landsforening, hvert år indgår med regeringen om den kommunale økonomi. Aftalen sætter for 2009 et loft over, hvor meget kommunerne må bruge og opkræve i skat. Når regeringen derfor udlodder ekstra penge fra diverse puljer - senest i denne uge en lille milliard over de næste fem år til nordjyske kommuner fra kvalitetsfonden - er forudsætningen for, at de bliver brugt ude i kommunerne, at der i diverse lofter over det kommunale forbrug rent faktisk er plads til det. Tredjedyrest i landet Kommunerne skal have deres budgetter på plads senest på onsdag. I år er Langeland landets dyreste med en skatteprocent på 27,8. Vesthimmerland blev landets tredjedyreste kommune. Og endnu før alle budgetter er vedtaget, står det klart, at Vesthimmerland ikke risikerer at blive dyrest i Danmark. På Langeland holder man nemlig fast ved skatteprocenten på 27,8 - altså 0,9 procentpoint mere end Vesthimmerland - også i 2009. Sidste år var også Brønderslev og Mariagerfjord med på listen over landets 20 dyreste kommuner. Derimod mangler Nordjylland totalt på listen over de 20 kommuner med den laveste skatteprocent.