Vesthimmerland vil have friere tøjler

Vesthimmerlands kommune vil være frikommune

Lokalpolitik 13. februar 2011 09:35

Der vil højest sandsynligt stå Vesthimmerland på en af de ansøgninger, som Indenrigs- og sundhedsministeriet vil modtage fra kommuner, der ønsker at blive frikommuner. Torsdag skal byrådet beslutte, hvorvidt man vil indsende en ansøgning om at blive en af de fem kommuner, der får status som frikommune fra 2012. Allerede nu har økonomiudvalget besluttet, at Vesthimmerland skal ansøge om status som frikommune. Tanken med frikommunerne er, at et fireårigt forsøg skal give inspiration til nytænkning af både den statslige regulering af kommunerne og den kommunale opgaveløsning. Det skal ikke mindst afbureaukratisere arbejdsgangene. I et oplæg til ansøgningen bliver ældre- og handicapområdet, tilbud til børn og familier samt miljøet som områder, hvor Vesthimmerlands kommune gerne vil have friere tøjler og afprøve mindre bureaukratiske regelsæt samt søsætte mindre omstændelige tilbud til borgerne. Borgmester Knud Kristensen (K) ser det som naturligt, at Vesthimmerlands kommune er med til at fremme det kommunale selvstyre ved at at deltage i forsøget. Men skulle Vesthimmerlands kommune ikke blive en af de fem kommuner, så vil Knud Kristensen alligevel afprøve nogle af de tiltag, som man har i idéboksen. - Frikommunerne vil få nemmere ved at dispensere fra lovgivningen. Men skulle vi ikke af den eller anden grund blive en af de fem frikommuner, så vil der stadig være områder, hvor vi vil afbureaukratisere arbejdsgangene, fortæller Knud Kristensen. Bliver det besluttet på byrådsmødet, at Vesthimmerland kommune skal ansøge om status som frikommune, skal ansøgningen være Indenrigs- og sundhedsministeriet i hænde 9. marts.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...