Vesthimmerlands vand investerer 45 mio. kr.

Udskifter gamle og utidssvarende kloakker i den sydlige del af kommunen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Direktør Bent Skovkær Hansen, Vesthimmerlands Vand A/S ses ved et nyt forsinkelsesbassin i Gedsted.

VESTHIMMERLAND:Vesthimmerlands Vand investerer i øjeblikket 45 millioner kr. i udskiftning af gamle og utidssvarende kloakker i den sydlige del af kommunen, og ikke færre end fem entreprenørhold med mange store maskiner er i aktion.

Det drejer sig om realisering af omfattende kloakseparering, nemlig ændring af det fælles system for spildevand og overfladevand til et tostrenget system, hvor spildevandet og overfladevandet fremføres i hver sin ledning.
Vesthimmerlands Vand ejer og driver spildevandsledninger, pumpestationer og renseanlæg samt ikke-private vandforsyninger i Vesthimmerlands Kommune.
- Etablering af det nye tostrengede spildevandssystem indebærer betydelige fordele, siger direktør Bent Skovkær Hansen, Vesthimmerlands Vand A/S.
- Ved at adskille spildevand og overfladevand kan spildevandet ledes til og renses i renseanlæggene i Løgstør, Stistrup, Aars, Gedsted og Aalestrup, mens overfladevandet udledes i åerne og fjorden. Dermed undgår vi at bruge dyr energi og omfattende rensning på unødvendigt store vandmængder.
At et effektivt tostrenget kloaksystem reducerer mængden af unødvendigt vand i rensningsanlæggene viser den kendsgerning, at der i Aalestrup-området med fælleskloakerede områder pumpes og renses 66,8 procent uvedkommende vand i renseanlæggget, mens den tilsvarende andel i Aars-distriktet med udbredt tostrenget system kun er på 12,8 procent.
Derfor anvender Vesthimmerlands Vand A/S hovedparten af årets budget på cirka 45 millioner kr. til at separatkloakere i Aalestrup, Gedsted og Vesterbølle.
Til at dække udgiften opkræver Vesthimmerlands Vand A/S et årligt vandafledningsbidrag, som for 2012 udgør 29,91 kr. (inklusiv moms og statsafgift) pr. kubikmeter, som vandværkerne leverer til de cirka 13.000 kloaktilsluttede ejendomme i Vesthimmerlands Kommune.
- Det er fornuftigt at investere i et effektivt kloaksystem, hvor der ikke er utætheder og sker opstuvning af spildevand i husene. Kloaksepareringen forøger værdien af de tilsluttede huse og medvirker til, at vi på en rimelig måde kan fremtidssikre natur og vandmiljø, fastslår Bent Skovkær Hansen.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.