Vesthimmerlandske biblioteker harmoniserer

VESTHIMMERLAND:Efter årsskriftet udgør bibliotekerne i Farsø, Gedsted, Hornum, Løgstør, Ranum, Aalestrup og Aars enheden Vesthimmerlands biblioteker med i alt 20 ansatte. Sammenlægningen medfører blandt andet ens bødetakster, fælles reglement, koordineret materialevalg og indkøb. Bibliotekerne har i lighed med andre kommunale institutioner fået nye telefonnumre og en ny web-adresse. I løbet af 2007 vil bibliotekerne desuden overgå til fælles edb-system. Det vil give brugerne af bibliotekerne overblik over alle materialer i hele Vesthimmerlands kommune. Bibliotekerne i Vesthimmerland får efter årsskiftet daglig kørsel mellem de fire hovedbyer. Det giver mulighed for serviceforbedring i form af kortere ekspeditionstid på bestilte materialer. - Bibliotekerne er i fuld gang med at lave en fælles hjemmeside, der går i luften 1. januar. Hjemmesiden får et overskueligt og enkelt layout. Siden vil rumme alle de mest efterspurgte oplysninger om bibliotekerne, som åbningstider og adresser, der vil være links til inspiration, oversigt over nye materialer samt en aktivitetskalender. Naturligvis vil det stadig være muligt at reservere og forny lån via hjemmesiden, siger biblioteksleder Bo Jacobsen. Da bibliotekerne har lavet ens regler for udlånstider og bøder, vil nogle lånere opleve, at bøderne bliver lidt mindre, mens andre at de bliver lidt større. - For at ingen lånere skal komme i klemme giver bibliotekerne i hele januar måned frit lejde ved modtagelse af for sent afleverede materialer, fortæller Bo Jacobsen.