Historie

Vestindere på sporet af deres danske aner

Et stykke levende historie på kulturel venskabsrejse

AALBORG:Efterkommeren af en dansk slagtermester fra Bælum, der rejste til Dansk Vestindien for et par hundrede år siden var der, og med ham fem andre, der havde taget turen for at finde rødder i Danmark. Når Anthony E. Boschulte er mørk i huden, er det ikke et udtryk for, at hans forfader tog til Vestindien og giftede sig med en sort kvinde. Nej, kuløren skyldes, at slagtermesteren havde en wife beside, en kone ved siden af. I går var efterkommerne af de dansk-vestindiske forbindelser samlet i Aalborg til modtagelse på byens gamle rådhus og rundvisning på spritfabrikkerne og så til noget så dansk som en frokost på Fyrtøjet i Jomfru Ane Gade. De seks vestindere er indkvarteret rundt i Nordjylland - i Aalborg, Hirtshals, Hjørring og Louns. På tilsvarende vis havde de øvrige 54 fra holdet fundet privat indkvartering rundt om i Danmark i denne uge og i næste. Arrangøren er Dansk-Vestindisk selskab, som blev stiftet i 1917 i forbindelse med 100 året for Danmarks salg af de Dansk-Vestindiske Øer til USA. Selskabet blev reorganiseret i 1967. Med fire års mellemrum er danskere på besøg på De Vestindiske Øer og tilsvarende er med sammen interval besøg fra Vestindien. Formålet er blandt andet at opretholde og skabe kulturelle og venskabelige forbindelse mellem Danmark og U.S. Virgin Islands, som de hedder i dag. Det er 10. gang, der er besøg i Danmark, fortæller Ingelise Pedersen, der er koordinator af besøget i Nordjylland. De første gange holdtes arrangementet i København. Det er først anden gang, at Jylland og Fyn er kommet med. Værterne betaler Ideen er, at værterne betaler, og at ingen skal bo på hotel. Øerne i Det caribiske Hav har mange minder fra danskertider. Mange danske gadenavne er bevaret på øerne St. Crois, St. Thomas og St. Jan, og bygninger, opført at Flensburg-sten eksisteret fortsat. Flensburg hørte under Danmark på det tidspunkt, da der var livlig skibstrafik over Atlanten. På turen ud brugte man stenene som ballast. De vestindiske gæster er her for at smage på maden og se, om der en ting, de kan genkende. De er her for at høre nærmere om vores uddannelsessystem, vores arkitektur, vore love, musik og dans. Der er reminiscenser fra det danske ejerskab i dansen. - Vi har danse, der har tråde til Danmark. Vi danser blot lidt hurtigere, så der er indlagt et ekstra trin, fortæller Marilu Burnett-Stern. Og så er der arkiverne at fordybe sig i, hvis man vil grave ned i familiens fortid. Men den danske afhændelse af øerne, overgik arkiverne til Danmark. - Det er et stykke levende historie, og de vil gerne snakke om fortiden, selv om vi nok står tilbage med det indtryk, at den er noget broget, siger Ingelise Pedersen.