Lokalpolitik

Vestlig ringvej forberedt

Hvis behov opstår indgår vestlig ringvej i amtets regionsplan

HJØRRING:En syd-vestlig ringvej ved Hjørring er ikke lige på trapperne, og det er uvist om den overhovedet bliver anlagt. I amtets regionplan har man dog foretaget en arealreservation i en sydvestlig bue om Hjørring til en ringvej, der forbinder Aalborgvej og Løkkensvej. Vejen skal ifølge de foreløbige tanker gå fra Aalborgvej (rundkørslen ved Brønderupvej) og munde ud på Løkkensvej overfor Lønstrupvej. Politikere og planlæggere har med arealreservationen fremtidssikret trafikplanlægningen ved at nævne en mulig ringvej i regionplanen. Den kommer kun, hvis trafikpresset igennem Hjørring by ad åre bliver for stort. Det er uvist om motorvejen vil få trafikken i Hjørring by til at stige så meget, at en aflastning med en ringvej bliver nødvendig. - Hjørring Kommune har naturligvis aldrig noget imod en vej, der medvirker til at give en ordenlig infrastruktur i kommunen. Man kan måske diskutere om vejen bliver for voldsomt et indgreb i landskabet, siger udvalgsformand Ole Ørnbøl (S). Han peger på, at de foreløbige trafikberegninger ikke gør vejen rentabel, men at behovet måske kan stige i fremtiden. Trafikpres gennem Hjørring Den store joker i spillet er det fremtidige trafikpres gennem Hjørring by. Efter motorvejens komme er trafikken steget markant på Frederikshavnsvej. Den vil måske stige en anelse mere, når det påtænkte bycenter står færdigt på Parallelvej. Kommunens planlæggere vurderer, at man kan klare de flere biler, selv når bycenteret står færdigt. Planlæggerne har allerede flere forslag klar. Hvis de imidlertid tager fejl, og trafikudviklingen løber løbsk gennem Hjørring, så har de mulighed for at "trække i nødbremsen" og bede amtet undersøge om en ringvej kan få en del bilister, der eksempelvis skal til Løkken - det kunne være turister - til at smutte ad en ringvej i stedet for at lægger vejen ind gennem Hjørring. Trafikundersøgelser Den vil dog kun blive anlagt, hvis trafikundersøgelser klart viser, at en del af trafikken til Løkken og byerne nord for Hjørring, kan ledes udenom Hjørring by ved at anlægge ringvejen. Der er heller ingen af de planlæggere, som NORDJYSKE talte med, der ønsker at gætte på, hvad en ringvej vil komme til at koste. Billig bliver den dog ikke. - Der skal eksproprieres rigtigt meget landbrugsjord, hvis den skal anlægges, siger udvalgsformand Ole Ørnbøl. Ideen om ringvejen er således noget, der indtil videre ligger i baghovedet på planlæggerne og politikkerne. - Vi har den ikke med i vores aktivitetsplanlægning for de næste seks-otte år. Men situationen kan naturligvis ændre sig, siger gruppeleder i amtets vejafdeling, Svend Erik Pedersen. Han understreger, at man i fremtiden vil holde opmærksomt øje med trafikpresset, da det er en regional - amtslig - opgave at sikre en god trafikudvikling både til Hjørring og byerne i de omkringliggende kommuner. Det er mest sandsynligt, at en eventuel ringvej tidligst kommer på tale om 10 år. Hvis den overhovedet bliver nødvendig.