Vestrup står først i køen af skoler

Kommunen kigger på, hvilke skoler der først skal renoveres.

HULLEDE GULVE, asbest i loftpladerne og utætte tage er nogle af de ting, der gør, at udvalget prioriterer en renovering af Farsø Skole højest. En løsning af de akutte problemer på Vestrup Skole haster dog endnu mere. Arkivfoto

HULLEDE GULVE, asbest i loftpladerne og utætte tage er nogle af de ting, der gør, at udvalget prioriterer en renovering af Farsø Skole højest. En løsning af de akutte problemer på Vestrup Skole haster dog endnu mere. Arkivfoto

Der skal bygges to nye klasselokaler til Vestrup Skole i stedet for at leje eller købe en ny pavillon. Det indstiller politikerne i børne- og skoleudvalget, som forleden holdt temamøde om prioritering af de mange udvidelses- og renoveringsønsker på skoleområdet. Byggeriet i Vestrup trænger sig på, fordi to gamle barakker, der blev brugt som klasselokaler, er pilrådne. De kan ikke længere bruges, så eleverne bliver i stedet undervist i en spejderhytte og i hjemkundskabslokalet. Det er udelukket at løse problemet ved at leje en ny pavillon, for regler tvinger kommunen til at deponere et lige så stort beløb, som det ville koste at bygge nyt. En ny pavillon koster 1,7 milliooner kroner, eller 1,45 millioner kroner i en mere skrabet udgave. Et rigtigt murstensbyggeri vil koste cirka to millioner kroner. - Udvalget var enige om, at vi skal bygge nyt. Det er fremadrettet og kan holde i mange år, siger Jan Dyregaard (V), formand for børne- og skoleudvalget. Eftersom byggeriet er en hastesag, så vil pengene blive taget fra det beløb, der ellers er afsat til renovering af Farsø Skole i år. I forvejen er det beløb blevet udhulet, fordi udgifterne til de renoveringsopgaver, som Arbejdstilsynet har pålagt kommunen, også bliver taget fra samme kasse. - Der er vel et sted imellem én og halvanden million kroner tilbage til Farsø Skole nu, vurderer Jan Dyregaard. Rammes af anlægsstop Men i virkeligheden kan både Vestrup Skole og Farsø Skole risikere, at der slet intet kommer til at ske i år. - Regeringen siger jo, at hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen i år, så bliver det modregnet i bloktilskuddet næste år. Og de vil tælle de penge, vi har fået fra EU-puljer med. Så vi kan blive nødt til at droppe alle anlægsprojekter resten af året, frygter Jan Dyregaard. Han betegner det som katastrofalt, hvis det bliver resultatet, for skolerne trænger gevaldigt til renovering, og specielt i Vestrup kan man ikke bare vente et år mere. Farsø Skole øverst på listen Farsø Skole har også ventet længe allerede, og politikerne er enige om, at renoveringen skal i gang, så hurtigt det overhovedet er muligt. At Vestrup Skole lige nu er rykket ind og snupper nogle af pengene, skyldes de akutte problemer med rådne barakker og mangel på lokaler. Vestrup Skole ligger derfor uden for den mere langsigtede prioriteringsliste, som udvalget blev enige om forleden. Her står første etape af renoveringen af Farsø Skole øverst. - Første etape vil koste 15-16 millioner kroner at gennemføre. I de kommende år er der i budgetoverslaget afsat ni millioner kroner årligt til anlægsopgaver på børne- og skoleområdet. Så det bliver en udfordring at få hævet det beløb eller måske få lov at låne noget ekstra, siger Jan Dyregaard. Opgave nummer to på prioriteringslisten er nye gymnastiksale til Vestrup Skole og Blære Skole. Tredjepladsen på listen indtages igen af Farsø Skole, hvor etape to af renoveringen er sat på. Der er ikke sat årstal på nogle af delene, og den store mængde af andre ønsker, som blandt andet kommer fra skolerne i Løgstør, Ranum, Overlade og Aars, er slet ikke prioriteret endnu. - Elevtal og behov kan nå at ændre sig, konstaterer Jan Dyregaard.