Retspleje

Veteran i arbejdsret

Palle Kiil blev pensioneret fra Højesteret i 1998.

Palle Kiil blev pensioneret fra Højesteret i 1998.

¤Palle Kiil, tidligere højesteretsdommer, Enghagen 3, Hobro, fylder i dag 80 år. Fødselaren har brugt en stor del af sin karriere på at afklare uenigheder mellem arbejdsgivere og ansatte, idet han i en periode var formand for Arbejdsretten. Palle Kiil, der er født og opvokset i Rønde, blev student lige efter besættelsen, og et par år efter jurastudiet fik han ansættelse i Justitsministeriet. I 1967 blev han udnævnt til landsdommer i Vestre Landsret i Viborg, og i 1980 avancerede han til en af de fornemste stillinger i retsvæsnet, da han kunne kalde sig højesteretsdommer. Ved siden af det almindelige dommerarbejde har Palle Kiil løst en række konflikter i voldgiftssager. Som næstformand i rigsretten var han i 1995 med til at finde den konservative justitsminister Erik Ninn-Hansen skyldig i at have tilsidesat sine pligter. Straffen blev fire måneders betinget fængsel. Palle Kiil blev pensioneret fra Højesteret i 1998. /ritzau/