EMNER

Veteran på skinnerne

SKAGEN:I dagene 12. til og med 14. oktober - i efterårsferien - bliver der lejlighed til at køre med damptog mellem Skagen og Frederikshavn. Limfjordsbanen lægger materiel og personale til, så det i roligt tempo bliver muligt at opleve eller genopleve en togtur gennem det smukke landskab nord for Frederikshavn gennem røg og damp fra damplokomotivet. Der køres med det smukt restaurerede lokomotiv FFJ 34 fra den hedengangne Fjerritslev - Frederikshavn Jernbane, forspændt gamle privatbanevogne beklædt med teaktræ og - for de flestes vedkommende - åbne endeperroner. Undlader man som passager at bemærke de moderne faciliteter på den moderne bane mellem Skagen og Frederikshavn og lukker øjnene for de nymodens biler, hvor vejen skærer jernbanen, kan man hurtigt føle sig hensat til en togtur på Danmarks nordligste jernbane for cirka 100 år siden: Lugten af kul, røg og olie. Damp og skorstensrøg, der glider ned langs togstammen og til tider indhylder denne i en gråhvid tåge. Knirken og knagen fra de gamle vognes hjul og fjedre der sender små rystelser op gennem vognen, så der fremkommer en døsende slingren og duven. Minder Adskillige ældre nordjyder vil sikkert huske Frederikshavn-Fjerritslev Jernbanes tog. Nogle endda deres damplokomotiver som trak både person- og godstog på banen. FFJ 34 er i dag det eneste overlevende strækningslokomotiv fra Frederikshavn Fjerritslev Jernbane (FFJ) og har med Limfjordsbanens sæson i år 20 år jubilæum som driftsklart veterantogs- damplokomotiv. I alt var der købt tretten af samme slags, og de viste sig lige velegnede til sålvel person- som godstog. De var udstyret med vakuumbremse og blev godkendt til at køre 45 kilometer i timen. Nr. 34 overlevede skærerbrænderne da det i 1966 blev foræret til Aalborg Kommune, der opstillede det på Vesterkærets legeplads, hvor det gennem syv år fragtede mængder af børn rundt på fantasiens skinner før det i 1973 kom i Limfjordsbanens varetægt. Lokomotivet blev totalt adskilt og det viste sig at kedlen fundamentalt var i god stand, selv de i alt over 70 kedelrør der ligger inden i kedlen kunne genanvendes. Cylindre, gangtøj og hjullejer blev efterset og repareret. Vand- og kulkasserne i tenderen (den lille "kulvogn" der udgør lokomotivets bagerste del) var rustet op, så de måtte genopbygges helt fra bunden. Det meste af messingtøjet (haner, ventiler, smørekopper og armaturer) overlevede ikke årene på legepladsen, og måtte findes eller, i mange tilfælde, nyfremstilles. Ligeledes måtte lokomotivets manometre og de store flotte lanterner for- og bag på lokomotivet nyfremstilles. Alt arbejdet tog langt tid. Det blev som nævnt påbegyndt i 1973 og blev endeligt afsluttet i 1982, hvor man endelig kunne køre prøve- og præsentationstur med det lokomotiv, der efter de tusindvis af håndværkstimer havde udviklet sig fra legepladsens lokomotivvrag til et af Danmarks flotteste damplokomotiver. FFJ 34 har siden 1982 kørt veterantog mellem Aalborg og trinbrættet "Limfjorden" ved Aalborgs Østhavn. Derudover har det ofte været på ture rund på nordjyske skinner med særtog og er således kendt af mange nordjyder, unge som gamle. I år er det således 20 år siden lokomotivet påbegyndte sin aktive alderdom og det vil være at finde foran Limfjordsbanens veterantog et par år endnu inden det i 2005 skal gennemgå en gennemgribende revision. Til den tid bliver det midlertidigt afløst af et andet damplokomotiv, som Limfjordsbanen restaurere på i øjeblikket. Limsfjordsbanen Limfjordsbanen driver på frivillig og ulønnet basis veterantog på nordjyske jernbanestrækninger. Banens aktive medlemmer kommer fra hele Nordjylland og består af både unge og ældre der samles om at holde det historiske jernbanemateriel i drift. Limfjordsbanen en del af Dansk Jernbaneklub og hjemmehørende i Aalborg. Her kører banen hver sommer damptog fra Aalborg station, men veterantoget kan køre på alle landsdelens jernbanestrækninger. Ud over plantog om sommeren, kan banens tog også opleves med særtog rundt om på de nordjyske jernbanestrækninger. Grundlaget for veterantogskørslen er naturligvis veterantogsmateriellet. Det vil sige damplokomotiver, diesellokomotiver, gods- og personvogne. Alt dette vedligeholdes af det frivillige personale og restaureres med skånsomhed i forhold til at kunne præsentere et historisk korrekt "museumstog". Banens veterantog præsenterer et typisk persontog som det så ud i 1920'erne og 1930'erne med damplokomotiv og små, to-akslede teaktræspersonvogne. Her er der bløde plyssæder på 1. klasse, lædersæder på 2.klasse, og hårde træsæder på 3. klasse. Banen har endvidere bevaret og restaureret gamle veterandiesellokomotiver og klassiske røde skinnebusser.