Veteraner takkede af

Afsked med Ida Nielsen og Mogens Rasmussen.

Afsked med Ida Nielsen og Mogens Rasmussen.

{ STØVRING: Den sidste faste plads på lærerværelset er blevet ledig efter lærer Mogens Rasmussen har holdt sidste skoledag. Det bemærkede skoleleder Arne Sloth Kristoffersen, da han sagde ikke bare tak for 37 år på skolen til Mogens, men ved samme lejlighed måtte sige farvel til børnehaveklasseleder Ida Nielsen, som har været ansat på Bavnebakkeskolen i 30 år. Hun kastede sig i sin tid med ildhu ud i undervisningen af de første tosprogede elever, erindrede Arne Sloth ved den lille afskedshøjtidelighed på lærerværelset. Det skete blandt andet ved hjælp af dukkemøbler at blandt andet vietnamesere lærte de første danske ord. Hun har gjort hele udviklingen med i børnehaveklassen, hvor leg i dag naturligt er blevet til undervisning. Mogens Rasmussen underviste i fysik, natur og teknik, matematik og havde specialundervisning. Gennem mange år var han populær underviser i motorlære. Talrige elever har fået repareret og genopbygget knallerter, lige som han naturligt var meget aktiv, da skolens ny metalværksted blev indrettet.