Privatøkonomi

Vi anmelder svindlere

60 anmeldelser om socialt bedrageri årligt i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Når ens private økonomi strammer til, så har vi en tendens til at kigge på, hvordan naboen, vennerne og familien klarer sig. Har de lidt for mange penge mellem hænderne, så tøver vi andre ikke med at løfte telefonrøret og kontakte myndighederne. - Hvis folk lever for godt økonomisk udadtil i forhold til de penge, de burde have til rådighed på papiret, så reagerer man, siger skattechef i Frederikshavn kommune, Jan Bachmann. Af med galde Hvert år modtager kommunen et sted mellem 40 og 60 anmeldelser fra folk, der har mistanke om, at nogen har sugerøret lidt for langt nede i kommunekassen. - Tallet svinger lidt afhængigt af, hvormeget fokus der er på emnet, men det er helt klart, at jo mere der tales og skrives om muligheden for anonymt at tippe til os, jo flere opkald får vi, siger Jan Bachmann. Han oplever det ofte, som at folk på den måde "kommer af med deres galde" over en eller anden har levet "lidt for godt". Skattechefen understreger, at der ofte ikke er hold i mistanken, når forvaltningen efterfølgende undersøger sagen. - Folks holdning er efterhånden den, at vi ikke længere vil finde os i, at der er nogen, der ikke bidrager til - men derimod udhuler - den fælles kasse, vi selv mener, vi giver så rigeligt til, siger skattechefen. Anonymt Langt de fleste henvendelser om mulige sociale svindlere sker anonymt, og tippene tager kommunen som en pejling til at komme videre. - En anonym henvendelse er ikke noget bevis i sig selv. Det er op til os at arbejde videre med sagen og bevise, at der rent faktisk er tale om, at pågældende har svindlet - for eksempel i form af at have modtaget nogle sociale ydelser, som vedkommende i virkeligheden ikke var berettiget til, siger Jan Bachmann. Typisk er det enlig forsørgere, der kommer i naboens eller venners kikkert. Måske viser det sig, at den enlige mor slet ikke er så enlig alligevel, men også i forbindelse med skilsmisser, hvor kvinden er berettiget til hustrubidrag, sker der tip om økonomiske tvivlsomme forhold. - Den fraskilte kvinde får hustrubidrag i forhold til den indtægt, som manden har oplyst, men af og til ser vi, at den indtægt ikke helt er den samme som den, ex-konen har kendskab til. Altså med andre ord ved hun, at han tjener en hel del mere end den oplyste; nemlig som sorte penge - og derfor bliver hendes hustrubidrag jo også tilsvarende mindre. Og det har jeg da kendskab til, kan sætte nogle ting igang, forklarer Jan Bachmann. Til møde Når myndighederne får kendskab til et muligt bedrageri, så bliver vedkommende kaldt ind til møde, hvor rygterne om personen bliver fremlagt. Og det er hverken for kommunens ansatte eller pågældende person langt fra en behagelig situation. - Det kan være ubehageligt, og folk tackler det meget forskelligt, siger Jan Bachmann og tilføjer: - Nogle nægter kategorisk, mens andre fortæller, at de har haft en del besøg på det seneste. Det er op til kommunen at bevise, at vedkommende har "uorden" i forholdet mellem det, de har oplyst til myndighederne og den virkelige verden.