Lokalpolitik

- Vi behandler sagen godt og seriøst ÆLDRESTRUKTUR: Borgmester H.C. Maarup imødegår kritik af embedsmandsvælde

Borgmester H.C. Maarup har ikke givet embedsmændene magten. ARKIVFOTO: LARS PAULI

Borgmester H.C. Maarup har ikke givet embedsmændene magten. ARKIVFOTO: LARS PAULI

MARIAGERFJORD:Borgmester H.C. Maarup (S) kalder det en total misforståelse, at politikerne i Mariagerfjord Kommune skulle have overladt styringen til embedsværket i sagen om den omdiskuterede ny ældrestruktur. Sådan lød kritikken fra Mads Gammelmark, Hobro, i et læserbrev her i avisen tirsdag 8. august under overskriften ”Hvem har taget magten?” Borgmester H.C. Maarup betoner, at politikerne arbejder intenst på at give sagen en god og seriøs og grundig behandling. - Således var vi mandag aften til et temamøde for sammenlægningsudvalget, hvor de forskellige modeller for en ny struktur på ældreområdet blev drøftet, fremhæver Maarup. Gammelmark kalder det mildt sagt foruroligende, at ledere kan ”ansættes” i den nye organisation, uden at der er taget politisk stilling. Godkendelsen sker først på sammenlægningsudvalgets møde mandag 21. august. - Det er selvfølgelig ikke optimalt, at man gør det, men det er begrundet i nogle praktiske forhold. Det har ikke noget at gøre med, at embedsmændene har taget magten. - Stillingerne var slået op under forudsætning af politisk godkendelse, siger Maarup. Borgmesteren mener, det er hensigtsmæssigt med de to mellemledere - distriktslederne - som den omdiskuterede model 1 forudsætter. - Vi snakker ikke om fire kommuner med Hobro som den største, men om en ny kommune med 43.000 indbyggere. - For at kunne styre økonomien er det nødvendigt at sætte et mellemled ind mellem centerlederne og fagchefen (Carsten Kaalbye, red.). - Ældreområdet er et meget stort område med 700 medarbejdere. Det er noget af en flok, hvis den skal henhøre under en enkelt person, mener H.C. Maarup. Borgmesteren vil gå kritikerne i møde så langt, at der måske skal ske en tilpasning af den omdiskuterede ”model 1”, så der ikke kommer til at herske tvivl om, at man får en entydig ledelse på de enkelte ældrecentre. - Måske skulle vi operere med et begreb om centerledere, hvor ledelsen er kompetent til de ting, der er blevet henvist til i læserbrevene. - Hvis der trænger til at blive luget ukrudt og slået græs, fordi man har diamantbryllup, ja så skal det være sådan, at lederen af plejehjemmet har kompetence til at sætte nogen på opgaven, siger H.C. Maarup.