Overenskomster

- Vi blev ikke helt så afklapset som frygtet

FOA Aalborg viser forsigtig optimisme efter delforlig

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kristian Gaardsøe, FOA Aalborg.

- Jeg synes, forliget bærer præg af det forlig, der blev indgået i weekenden på det statslige område. Det er marginalerne, der tæller nu, siger Kristian Gaardsøe, der er politisk leder i FOA Aalborg. Onsdag indgik fagforbundet FOA og Kommunernes Landsforening, KL, det første delforlig i overenskomstforhandlingerne på det kommunale område. Forliget, der dækker omkring 100.000 ansatte inden for social- og sundhedsområdet, kommer blandt andet til at betyde, at aften- og natarbejde nu også vil tælle med i pensionsopgørelsen, og at ordningen med Ny Løn, hvor lønnen bliver aftalt mere lokalt, foreløbigt bliver nulstillet. Kristian Gaardsøe hæfter sig ved, at fagforeningerne ikke blev helt så afklapsede, som arbejdsgiverne havde lagt op til før forhandlingerne. Han mener, at FOA's forlig kan lægge linjen for de resterende forhandlinger på det kommunale område. Også FOA's landsformand, Dennis Kristensen, er fortrøstningsfuld. - Jeg havde gerne set rammen til organisationerne større, men jeg synes, vi er kommet godt igennem på flere områder, hvor vi nu får klare forbedringer, siger Dennis Kristensen i en pressemeddelelse. Forsøg på ligeløn Forliget mellem FOA og KL dækker alt andet end lønsatsen. Den egentlige lønregulering bliver tidligst afgjort fredag ved en samlet forhandling mellem KL og fagforeningernes fælles forhandlingsorgan, KTO, der repræsenterer cirka 534.000 ansatte i de 98 kommuner og de fem regioner. Igennem forliget har FOA dog særskilt forsøgt at rette op på den manglende ligeløn på arbejdsmarkedet. Det har de blandt andet gjort gennem et ekstraordinært lønløft til pædagogerne, som ifølge en rapport fra Lønkommissionen i sommer er den faggruppe, hvor den manglende ligeløn på arbejdsmarkedet er tydeligst. Pengene til lønløftet har FOA-fagforeningerne været enige om at tage fra den fællespulje, der skal komme alle medlemmerne til gode i delforliget. 15 millioner til ligeløn Kristian Gaardsøe fortæller, at det bestemt ikke er første gang, FOA på den måde forfordeler en gruppe, men det er første gang, metoden bliver brugt som et forsøg på at rette op på den manglende ligeløn. Lønløftet til pædagogerne er dog kun på i alt 15 millioner kroner, så Kristian Gaardsøe medgiver, at den enkelte pædagog i første omgang ikke nødvendigvis kommer til at mærke så meget til initiativet. Nu afventer Kristian Gaardsøe og resten af FOA spændt weekendens forhandlinger. Hvis KTO og KL ikke når frem til et resultat her, bortfalder delforligene mellem FOA og KL igen.