- Vi blev overhørt i høringsprocesser

Om lidt bli'r her stille, om lidt er det forbi.

Det er sådan vi er bange for det bliver her i Moseby, efter at Kommunalbestyrelsen d. 27/1-2011 besluttede at lukke byens omdrejningspunkt, nemlig vores skole. Vi kunne godt have ønsket at lidt flere havde haft hjertet på rette sted, i stedet for kun at tænke økonomi, da de skulle træffe deres beslutning. Dette drejer sig jo IKKE om kvalitet i folkeskolen. Og lad os nu se om der overhovedet bliver sparet nogle penge i sidste ende. Hermed vil vi gerne sige en stor tak til Morten Marinus, Steen Andersen, Peter Jensen, Jens Chr. Golding og Karl Schrøder. Fem medlemmer af kommunalbestyrelsen, som netop havde hjertet på rette sted og kæmpede vores kamp, lige til det sidste. Det er DEM, som også ved at penge ikke er alt! Denne beslutning kommer til at berøre rigtigt mange mennesker. Ikke mindst vores børn, deres faste rammer og det sociale netværk. Og det er jo ikke bare skolen, der lukker. Nu mister vi også vores super gode SFO. Ja, og de tager jo desværre nok også børnehaven inden længe. Nej, lad os nu beholde den børnehave og så få den småbørnsgruppe herud. Så er der da lidt tilbage i byen. Og man må jo sige at der er plads nok at give dem! Herude har vi kæmpet fra dag 1. Vi synes vi er kommet med mange gode alternativer til at lukke vores skole. Men vi sidder desværre tilbage med følelsen af, at være blevet overhørt i disse lange høringsprocesser, som vist mest har handlet om at give og tage, kommunalbestyrelsesmedlemmerne imellem. Desværre! Vi har fra mange kommunalbestyrelsesmedlemmer fået ros for det store arbejde vi har lagt i kampen for at bevare Moseby Skole, men det er godt nok svært at holde gejsten oppe, når man hele tiden løber panden mod en mur. Vi har desværre tabt kampen og føler, at vi nu får endnu mindre, ja nærmest ingenting for vores skattekroner her i Moseby. Men os, som nu bor i "det kommende udkantsdanmark" ved jo godt, hvem vi skal sætte vores stemme hos, ved næste kommunalvalg!!! Det giver jo nærmest sig selv, hvis vi skal fortsætte med at kæmpe for vores lokalsamfund. Her til sidst, skal der lyde en særlig stor tak til alle børn, forældre og borgere i Moseby, som har støttet op omkring bevarelsen af Moseby Skole. Også en stor tak til børn og personale i Solen og til de, der mødte op til møderne rundt omkring i kommunen. Tak til alle, som har kæmpet til det sidste!