- Vi blev snydt

Mai-Britt Iversen (S) ville ønske, at der var skredet tidligere ind over for den mishandlede 13-årige

MOU:Der er fulgt op på alle henvendelser og der har været uanmeldte besøg, men alligevel lykkedes det for moren og stedfaren til den 13-årige pige at skjule de årelange mishandlinger i hjemmet i Mou. - Familien har været gode til at trække os rundt i manegen. De har snydt Frederiksborg Statsamt, psykiatrien og børnelæger, siger socialrådmand Mai-Britt Iversen (S) til NORDJYSKE. - Da pigen kommer til Sejlflod Kommune i september 2005, har hun en mislykket tvangsfjernelse med sig i bagagen. Og så kan man bare ikke starte en ny med det samme, siger socialrådmanden og lægger sig dermed op af den tidligere socialchef i Sejlflod Kommune, Robert Sørensen. Udover den mislykkede tvangsfjernelse har hun også en henvisning til en psykiatrisk undersøgelse. Men undersøgelsen trækker ud, da der er ventetid på psykiatrisk børneafdeling i Aalborg, hvor hun først kommer ind i foråret 2006. - I den mellemliggende periode snakker Sejlflod Kommune med pigen og familien samt indhenter sagsakter fra Helsingør Kommune, siger Mai-Britt Iversen, der synes, at det er træls, at der skal gå så lang tid. - Men vi kan jo ikke gøre for, at der er ventetid i psykiatrien, understreger rådmanden og pointerer, at hun af hensyn til sin tavshedspligt ikke kan sige noget om hvor ofte og hvor meget, der bliver fulgt op på det bekymringsbrev fra Helsingør Kommune, der er fulgt i hælene på familien. Diagnose støtter forældre Efter tre måneder på psykiatrisk afdeling, hvor pigen ikke fortæller om hverken vold eller andre ubehageligheder, får hun stillet diagnosen ADHD. - Det støtter jo forældrenes påstand om, at hun er psykisk syg og socialrådgiveren har jo ikke kompetence til at anfægte den diagnose, siger Mai-Britt Iversen. Diagnosen bliver i øvrigt senere underkendt af en anden læge. Efter opholdet på psykiatrisk går der over et halvt år, før den 13-årige pige bliver indskrevet på Tofthøjskolen, hvor hun har første skoledag 1. april 2007. Hun fortæller videre, at de første underretninger fra naboer og/eller skole først kom i maj 2007. Og i sommeren samme år vurderede en juridisk sagkyndig i forvaltningen, at der på daværende tidspunkt ikke var grundlag for at indstille pigen til tvangsfjernelse. Det skete så først i foråret 2008, hvorefter pigen blev tvangsfjernet i april. - Selvom jeg kan se i sagen, at der er fulgt op på alt, så ville jeg ønske, at det var gået hurtigere. Men i de her sager, hvor det er mennesker, vi har med at gøre, så er det altid en vurdering og så kan vi altid risikere at blive snydt, siger Mai-Britt Iversen. Hun mener dog, at Aalborg Kommune har givet sig selv og de udsatte børn bedre vilkår ved, at socialrådgiverne i dag arbejder i teams, ved at man har skåret antallet af distrikter ned fra syv til snart fire for at øge fagligheden de enkelte steder samt ved: - At de her "lortesager" har gjort, at flere borgere henvender sig, og skolerne er blevet bedre til at underrette. Selvom socialrådmanden altså vurderer, at først Sejlflod Kommune og sidenhen Aalborg Kommune har håndteret sagen efter forskrifterne, så vil hun alligevel i dag bede sit udvalg om at godkende en ekstern undersøgelse af forholdene. - Jeg synes, at det er en uskik at undersøge sig selv. Og jeg håber, at det bliver Velfærdsministeriet, der kommer til at forestå undersøgelsen, når de samtidig skal arbejde med lovændringerne i "barnets reform", siger Mai-Britt Iversen.