Aalborg

Vi bliver bestemt ikke forkælet

SYGEHUSFEST: NORDJYSKE Stiftstidende skulle skamme sig over forsideartiklen "Leverandører sponserede sygehusfest". Ja, det var personaleforeningen sikkert nødt til, for vi ansatte får aldrig hverken julegratialer eller nogen anden form for "påskønnelse" af den store indsats vi gennem årene udfører for Aalborg Sygehus! Jeg kunne forestille mig , at nogle inden for ledelsen havde det dårligt med at invitere til fest, hvor personalet skulle betale det hele selv, og det har jeg da heller aldrig oplevet, at andre firmaer gør. Men bortset fra denne fest med almisser fra medicinalfirmaer (sølle 22.000 kr.), var vi nok tre fjerdedele af de ansatte, der da ikke ville tage til en inviteret fest, hvor vi skulle betale ca. halvdelen af maden samt drikkevarer selv! Så hvem kan få ondt af, at nogle medicinalfirmaer giver et lille økonomisk bidrag til lidt glæde for personalet på Aalborg Sygehus? Jeg har aldrig kendt mage! Ja, vi er godt nok fattige inden for det offentlige! Jeg kan oplyse, at det er den første "fest", Aalborg Sygehus har inviteret til i de 25 år, jeg har arbejdet der, så man kan da ikke klandre sygehuset for at rutte med pengene til personalet! Det har lige så gjort mig ondt langt inde i sjælen, at man - i lige så mange år - aldrig har kunnet give tjenestegørende personale, der arbejder juleaften, en lille gave fra ledelsens side! Nej, patienterne får en keramikgave, men absolut ikke personalet. Jo, vi får en "mikroovnsklar" anretning med en meget død, tør and og udkogte kartofler - sovsen har aldrig set skyggen af andefedt, så jeg synes altså ikke lige, at NORDJYSKE Stiftstidende skulle grave efter en sensation på den arbejdsplads. Vi er bestemt ikke forkælede med påskønnelser eller andre luskede personalegoder. Jeg vil næsten hellere sige tak til personaleforeningen for, at de gjorde deres bedste til, at festen kunne holdes med et tilskud på 22.000 divideret med 1300 ansatte. Så kan man jo regne på, hvor meget det gav i "rabat" til hver ansat! Der foruden kunne jeg da have ønsket , at medicinalfirmaerne gav meget mere. De tjener immervæk enormt på sygehusvæsenet ! Når så sådan en "højtstående" professor, dr. polit. dit-dat (Peter Pruzan) i mange år har "forsket" i etik og virksomhedsledelse, er kommet til den konklusion, at det er meget uheldigt og uklogt og uhæderligt, at medicinalfirmaerne giver et beskedent bidrag til denne "almissefest", tænker jeg igen: Der er alt for mange ansat til at bestemme over de få, der får hjulene til at køre. Tag og tag fat på de firmaer, der virkelig kan trække skattekroner ud af befolkningen og ikke et skrantende sygehusvæsen, der ikke har råd til at holde en gratis fest for de ansatte. Det er heller ikke etisk rigtigt, at man i Aalborg bruger mange millioner på et musikhus og andre dyre, ganske unødige projekter, når det ene sygehus efter det andet nedlægges! Det er heller ikke fair, at Danmark skal betale milliarder til at genopbygge Irak, når alt omkring os falder sammen, og vi ikke har råd til at passe vore syge og gamle. Ja, jeg frygter, hvad det snart ender med her i vor lille Danmark.