Vi bliver færre - og flere ældre

Statistisk set bliver de næste 10 år en dans på torne for ny Frederikshavn Kommune

FREDERIKSHAVN:Der er, som Uffe Ellemann-Jensen sagde det, løgn, forbandet løgn og statistik. Så er læserne advaret ... For statistikken er hård ved den ny Frederikshavn Kommune, når det gælder befolkningsudviklingen: Indbyggertallet falder, og af dem, der er tilbage, er andelen af ældre en hel del større end for Nordjyllands Amt som helhed. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra i år, så falder indbyggertallet i den ny Frederikshavn Kommune med cirka 300 indbyggere om året de næste mange år, så resultatet er, at der vil være 2630 færre indbyggere i kommunen i 2014, end der er i dag. Det er i sig selv dårlige nyheder, færre indbyggere betyder færre skatteydere - men er så meget desto mere bemærkelsesværdigt fordi den tilsvarende befolkningsfremskrivning for Nordjyllands Amt viser, at indbyggertallet i amtet stort set holder sig på det nuværende. Tallene siger, at amtet vil huse 412 færre indbyggere i 2014, end det gør i dag. Flere pensionister Her stopper den ny Frederikshavn Kommunes statistiske kvaler dog ikke, for de færre skatteydere, der er tilbage i 2014, skal betale for flere pensionister, end der er i kommunen allerede i dag. Tallene forudsiger, at antallet af pensionister stiger fra 10.414 i dag til 13.074 i 2014. Det er en stigning i antallet af pensionister på knap 26 procent. Samtidig falder antallet af erhvervsaktive indbyggere i kommunen med 3251 i perioden - det er et fald på lidt over 8 procent. De tilsvarende til for amtet som helhed forudsiger, at antallet af pensionister stiger med godt 21 procent, mens antallet af erhvervsaktive kun falder med 2,5 procent i amtet som helhed frem til 2014.