Detailhandel

Vi bliver fattigere

Nærbutikkernes Landsforening er bange for konsekvenserne af forslaget om at liberalisere lukkeloven. De mindre butikker vil blive hårdt ramt, hvis de største dagligvarebutikker får lov at holde åbent flere søndage, end de allerede gør.

Det har i mange år ligget i luften, at lukkeloven skulle udfases og afskaffes. Og de små nærbutikker og kiosker har frygtet dette. Men vi har hidtil levet i håbet om, at beslutningen måtte være langt ude i fremtiden. Og mange af os har ligefrem håbet på, at det aldrig blev en realitet. Udover at kunne sælge varer langt billigere – og stadig med fortjeneste – har et varehus et langt større sortiment, som de kan tiltrække kunder med. Det mærker vi allerede på de søndage, hvor alle har åbent. F.eks. er landsbykøbmandens omsætning 30 pct. lavere disse søndage. Og fortjenesten kan lige akkurat dække udgifterne ved at holde åbent svarende til, at indehaveren får en hel arbejdsdag uden løn. Nærbutikkerne er – især i landsbyerne – meget mere end butikker. De er et socialt samlingssted, som er utrolig vigtigt for tilflytning og dermed landsbyernes fortsatte eksistens. Det er et ødelæggende forslag. Man risikerer, at det snart vil være slut med at smutte hen i nærbutikken for at købe en avis eller noget andet, du lige har glemt, eller handle i den lokale specialbutik. Det kommer til at kræve en tur i bilen for at komme til de større butikker. Det vil ramme bl.a. ældre og svage grupper særdeles hårdt, da de får langt til dagligvarer. Et af argumenterne for udfasning af lukkeloven over tre år er, at så har nærbutikkerne tid til at tilpasse sig. Men nærbutikkerne HAR tilpasset sig deres markedsandel og mange er allerede lukket. De fleste kan ikke tåle mere tilbagegang, uden at indtjeningsgrundlaget forsvinder helt. Mange af landets nærbutikker er ”mand og kone butikker”, som måske har en enkelt ansat på deltid. Så der er ikke noget at tilpasse med. Mange af butiksejerne har allerede en arbejdsuge på 60 til 70 timer fordelt på ugens syv dage, fordi der ikke er grundlag for en yderligere lønudgift. De butikker er i stor fare for at lukke, hvis de mister yderligere omsætning. Som landsformand for Nærbutikkernes Landsforening synes jeg, at det er forkert, at vi ikke er blevet hørt. Det samme er gældende for HK. Det er menneskene i de små samfund heller ikke hørt, og de kommer i høj grad til at mærke, hvis butikkernes forsvinder. Man har heller ikke spurgt de mange ældre eller handicappede, som kan få svært ved at få handlet ind, hvis de små butikker forsvinder. Nærbutikkernes Landsforening har skrevet til alle medlemmerne af Folketingets Erhvervsudvalg og gjort rede for brancheforeningens synspunkter, samtidig forsøger vi at få nogle møder i stand på Christiansborg for at få en debat i gang, så vi også bliver hørt. Så nej, kære politikere. Hvis I spørger landsbyernes og landdistrikternes befolkning, om de synes, at lukkeloven skal afskaffes og deres lokale butik forsvinde, så tror jeg, at I vil få et klart svar. Nærbutikkernes Landsforening arbejder for, at lukkeloven bevares. Vi mener, at Danmark bliver et fattigere samfund, hvis den nuværende butiksstruktur ændres.