Vi bliver fattigere

Dyre dagligvarer gør os fattigere, fordi priserne på dagligvarer i Danmark nu er så høje, at vi kan købe færre varer end indbyggerne i mange andre europæiske lande. Dagligvarer som mælk, tomater, cornflakes og sodavand er betydeligt dyrere i Danmark end i lande, vi normalt sammenligner os med, hver dansker betaler årligt 15.000-20.000 kroner for meget for deres fødevarer.

Råvarepriserne falder, men det gør priserne i butikkerne ikke, selv om råvareprisen på ris, korn og havre er faldet med over 40 procent, betaler forbrugerne i dag det samme eller ligefrem mere for ris, spaghetti og havregryn. Forbrugerstyrelsen afslører prisundersøgelsen, at fødevarerne med få undtagelser koster det samme - overalt. Det er et tegn på, at nogen har hævet avancen Kontorchef Camilla Hesselby fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen siger om de identiske priser, at de ser "mystiske ud". Også landets førende ekspert i dagligvarepriser, Birger Boutrup Jensen, MAPP-centret, Aarhus Universitet, synes, at de identiske priser er mystiske, faktisk synes han, at det ser ud til, at supermarkedernes normalpriser er høje, for at varerne skal se billigere ud, når de bliver sat på tilbud. Rask Jensen, forsker i forbrugeradfærd på SDU i Sønderborg, er enig, supermarkederne lokker folk ind med tilbud, som supermarkederne intet tjener på. Det gør de til gengæld på de høje normalpriser, der er overraskende ens overalt. Camilla Hesselby, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er ikke uenig, forbrugerne bliver snydt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har flere gange påvist i sine årlige analyser, at de danske priser topper, selv når den høje danske moms trækkes fra og der korrigeret for forskelle i lønninger med videre. Men nu har interesseorganisationen "Landbrug og Fødevarer" fundet konkrete eksempler på varer, hvor de danske priser er både to og tre gange dyrere end i andre EU-lande. Danskere, som har besøgt eksempelvis Tyskland eller Frankrig, vil vide, at, ost, brød, kød og masser af andre dagligvarer er markant billigere dér end herhjemme, ligesom udbuddet ofte er større og mere varieret. De dyrere varer i Danmark betyder, at vores velstand overvurderes, korrigeres der for købekraft, er Danmark slet ikke så rigt, som det ofte fremstilles, siger cheføkonom i Landbrug og Fødevarer Leif Nielsen. De høje priser i Danmark skyldes flere forhold, for det første er afgifter og moms høje i Danmark, men selv når der tages højde for forskelle i moms, afgifter og velstand, er prisen på tjenesteydelser 14 procent højere end gennemsnittet blandt rige EU-lande, mens priserne på varer er fem procent højere, siger Leif Nielsen. Dette bekræftes af officielle tal fra Den Internationale Valutafond (IMF), her fremgår det, at Danmark umiddelbart har et bruttonationalprodukt (BNP) per indbygger, der er verdens fjerdestørste blandt større lande. Kun Luxembourg, Norge og Schweiz er rigere, men korrigeres der for, at danskerne får mindre for deres løn, fordi priserne er højere, ryger vi helt ned på en 14. plads på listen over rige lande, selv Sverige er rigere end Danmark, fremgår det. Avisen 24timer har udregnet kilopriserne på en lang række populære fødevarer og kan afsløre, at fortjenesterne til supermarkeder, producenter og mellemled er enorme, typisk er det kun sølle to til fem procent af fødevarens pris, som går til landmanden, koster et produkt 100 kroner, tjener supermarkedet typisk 50 procent, mens resten går til forædling, distribution, mellemforhandlere, emballage, produktudvikling, markedsføring, branding, afgifter og moms. Kun typisk to til fem kroner bliver brugt på råvarer. Ifølge seniorrådgiver, ph.d. og cand.merc. Henning Otte Hansen ved Fødevareøkonomisk Institut, Københavns universitet, sidder de store fødevarevirksomheder så tungt på markedsmagten over for bønderne, som de seneste år har fået en stadig lavere pris for råvarerne - i forhold til, det forbrugerne betaler, det skyldes den ringe konkurrence på fødevarer i Danmark, ellers kunne supermarkederne ikke slippe af sted med det, med andre ord - forbrugerne bliver snydt. Nu er der kommet et nyt sted, hvor forretningerne snyder forbrugerne, nemlig med den såkaldte fedtafgift, som skal afspejle fedtindholdet i kødet, så forbrugerne kan se, at det kød, der indeholder mest fedt, har den største afgift, men supermarkederne pålægger magert kød lige så meget fedtafgift som det fede kød og det er meningsløst, jeg håber at forbrugerorganisationerne og fødevareministeren vil sætte fokus på dette, således at vi kommer til at betale en acceptabel pris for varerne.