Overenskomster

Vi bliver ikke rigereaf mere i løn

Ang. slagteriet Tulip i Ringsted "Lønnen ned eller vi flytter ud" kontra: NNF. Hvad ville konsekvenserne af en lønnedgang på 50 pct. blive?

Lad os begynde med at betragte statens lønudgifter. De ville blive halveret. Det svarer til, at staten kan undvære momsindtægterne. Al sort arbejde ville forsvinde. Lad os analysere prisen på byggematerialer - mursten består af ler, der graves op af jorden (kun arbejdskraft), transport, æltning og formning vil kun koste det halve. Administration og finansiering for halv pris. Altså mursten til halv pris. Tømmer og andet træværk. Skovene kan plantes, vedligeholdes og fældes for halv pris. Ejendomsskatter og investering vil være det halve. Transport og oparbejdning vil kun koste det halve, idet maskiner også kun vil koste det halve. Altså tømmer og andet træværk til halv pris. Således vil alle dansk fremstillede produkter kunne købes til halv pris. Hvad så med de importerede varer? (Tag eksempelvis bilen). Vi betaler i Danmark tre biler for at få én. Når afgifter, moms og finansiering trækkes fra, kan vi også købe importvarer til halv pris. Således kan vi i Danmark få de samme goder for den halve indtægt. Der vil ikke ske udflytninger af produktion til lavtlønsområder. Alle vil komme i arbejde. Statens udgifter til arbejdsløse vil bortfalde. Al den uproduktive beskæftigelse, som nu arrangeres for at få flere i arbejde, vil falde bort. En sådan reduktion vil selvfølgelig være betinget af, at al gæld skrives ned til halvdelen, idet kronen i købekraft bliver det dobbelte værd. Dansk tilgodehavende i udlandet vil blive det dobbelte værd i købekraft. Dansk gæld til udlandet vil til gengæld tynge dobbelt. Men hvis vi har lige så meget til gode, som vi skylder, vil det jo gå lige op. Socialister, I stikker lønmodtagerne blår i øjnene, når I fortæller, at vi blive rigere af at få mere i løn. Vi skal jo selv betale det.