Lokalpolitik

- Vi bliver koblet helt af

Byrådet vil have Nordjyllands amt på andre tanker

LØGSTØR:Det samlede byråd i Løgstør frygter for, at udviklingen i fremtiden kommer til at gå helt udenom området, hvis det forslag til regionplan - som Nordjyllands amt i øjeblikket har lagt frem - bliver vedtaget i den form forslaget har nu. Derfor har byrådet sendt et brev til amtet, hvor politikerne opfordrer amtet til helt at sadle om, inden regionplanen bliver vedtaget. Det der bekymrer politikerne i Løgstør er, at der i forbindelse med regionplanforslaget er udpeget nogle hovedbyer - og at al udvikling vil komme til at koncenterer sig om disse hovedbyer. Aars er udpeget til hovedby. Og regionplanen bygger på det hovedsynspunkt, at Nordjylland kun får udvikling, hvis man koncenterer sig om udvikling i hovedbyerne. - Set fra Løgstør Kommunes synpsunkt er det grundlag for regionplanen ganske simpelt helt uacceptabelt. Efter vores synspunkt bør man slet ikke bygge en regionplan op på en måde, der i realiteten sikrer, at der ikke kommer udvikling andre steder end i det, man definerer som hovedbyerne, skriver bryådet. - Bor man ikke i det, man kalder hovedbyerne, er man efter amtets opfattelse reduceret til alene at have til opgave at sikre arbejdskraft til hovedbyerne. - Den udpegning af hovebyerne, som regionplanforslaget har valgt, vil betyde, at al udvikling syd for Limfjorden for fremtiden vil ske i den østlige del af Himmerland omkring Aars, Hobro og i Aalborg, mens den vestligste del af Himmerland omkring Løgstør og Farsø helt opgives, skriver Løgstør Kommune i sit brev til Nordjyllands amt. I brevet peges der også på, at forslaget til regionplan 2005 også har den afgørende mangel, at den ikke inddrager Aalestrup Kommune og dens interesser. - Det må naturligvis være muligt at indgå en aftale med Viborg Amt om, at Aalestrup Kommunes overflyttes fra Viborg Amts regionplan til Nordjyllands Amts regionplan - og det samme må gælde for Thy og Mors kommuner, skriver byrådet. På byrådets mødet forleden var socialdemokraten Uffe Bro meget kritisk overfor sin partikammerat, amtsborgmester Orla Hav samt amtets ageren. - I forbindelse med regeringens strukturreform på det kommunale område har Orla Hav kritiseret regeringen for at være meget centralistisk. Men amtet gør nøjagtig samme fejl med sit regionplanforslag. - Selvom der bliver en hovedby i den nye vesthimmerlandske kommune - nemlig Aars - så kan det ikke nytte, at det bliver på bekostning af alle de andre områder. Der skal da også bruges kræfter andre steder end i hovedbyerne, sagde Uffe Bro. Han blev bakket op af Venstre-manden Kaj Hyldgaard: - Vi kan ikke holde til at blive hægtet af udviklingen. Og det bliver vi, hvis der kun er fokus på hovedbyerne, og vi andre så bare kan sejle vores egen sø, sagde Kaj Hyldgaard. Den radikale Lars Jensen udtrykte bekymring for, at Ranum har fået betegnelse lokalby i lighed med f.eks. Brøndum, Overlafe og Salling. - Ranum er faktisk en uddannelsesby. Det er helt ude i hampen, at Ranum skal sammenlignes med f.eks. Salling. - Vi bør gøre opmærksom på, at pædagogseminariet i Ranum har en betydning for hele egnen, sagde Lars Jensen, der fik opbakning til at få indføjet i kommunes brev til amtet, at netop det synspunkt kommer med.