Naturbeskyttelse

Vi bliver så længe der er spaghnum

Pindstrup Mosebrug er indstillet på at fortsætte indvinding i 25 - 30 år

SEJLFLOD:Pindstrup Mosebrug er på trods af fredning og planer om at forvandle Lille Vildmose til en kæmpemæssig indhegnet nationalpark indstillet på at fortsætte spaghnumindvindingen i moseområdet i de næste 25 til 30 år. - Vi ser lyst på fremtiden og er åbne for et samarbejde. Også med de grønne interesser. Vi ser ikke nogen modsætning mellem spaghnumindvinding og naturopretning, men vi regner med at blive i området, til vi har brugt den sidste kubikmeter, siger direktør Niels Søe fra Pindstrup Mosebrug. En del af moseområdet og de to store skove er allerede beskyttet, men hele det areal, som Pindstrup Mosebrug udnytter, er enten privat ejet eller tilhører staten. Pindstrup Mosebrug har her enten købt udvindingsrettighederne eller søgt om at få dem fornyet hos Nordjyllands Amt. - Der er en del af vore indvindingsrettigheder, som udløber i 2003, men dem har vi selvfølgelig allerede søgt om at få fornyet. Andre steder har vi lejet os ind hos private eller har udvindingsrettigheder, der udløber senere, forklarer direktør Niels Søe. Pindstrup Mosebrug beskæftiger i sommersæsonen direkte 50 til 60 mand, og herudover er 30 mand beskæftiget ved administration og salgsarbejde. På årsbasis giver Lille Vildmose omkring 200.000 kubikmeter spaghnum til videreforarbejdning. Pindstrup Mosebrug importerer i et vist omgang også spaghnum fra østeuropæiske lande, men er indstillet på at opretholde sin tørveindvinding i både Store Vildmose i Vendsyssel og Lille Vildmose i Østhimmerland. - Der er ligesom om, at nogle er meget forhippede på, at vi får råstofindvindingen gjort færdig i løbet af 10 til 15 år, inden de selv er færdige og kan se fredningen komme på plads. Vi kan sagtens bruge 25 år på at gøre indvindingen færdig. Tænk på, at mosen har brugt 10.000 år på at danne det spaghnum, som er her nu, understreger direktør Niels Søe. Han er ikke modstander af hverken naturgenopretning eller indhegning af hele det fredede område. - Så længe der er en port vi kan køre ind ad og komme til at udvinde spaghnum, har Pindstrup ikke noget imod en indhegning med færiste. - Men jeg kan godt tvivle på, om man kan få spaghnumlaget til at gro igen i de områder, hvor der skal naturgenoprettes. Der er jo ofte tale om gammel agerjord, som er drænet og merglet, og man har vel ikke tænkt sig at omplante levende spaghnum fra allerede fredede arealer for at få mosen gendannet? Pindstrup Mosebrug er berettiget til erstatning, hvis nogle af firmaets nuværende indvindingsarealer skal naturgenoprettes. Men erstatningsspørgsmålet - specielt størrelsen - vil i givet fald blive et spørgsmål mellem Naturklagenævnet og Pindstrup. - Men vi er ikke interesseret i erstatning, men vil hellere blive her. Ressourcerne i mosens tørveområde rækker til indvinding i den nuværende takt i mindst 25 til 30 år endnu.