Lokalpolitik

Vi bliver verdens bedste ungdomsskole

MARIAGERFJORD:- Vi bliver verdens bedste ungdomsskole. Vi har gode medarbejdere; vi har et godt tilbud til de unge, og vi har gode unge i kommunen, for de vil en masse! Sådan erklærer Jens Peter Ellefsen, som siden 1980 har været ungdomsskoleleder i Arden. Og han bakkes op af de tre øvrige ungdomsskoleledere i Mariagerfjord Kommune: - Det er ik’ engang løwn! Vi skal bare ramme dem, siger Kasper Knudsen, Hadsund. Mariagerfjord Ungdomsskole har i de fire kommuner - Arden, Mariager, Hobro og Hadsund - omkring 3000 potentielle elever, og succeskriteriet er at få 50-60 procent af de unge til at melde sig til et eller andet i ungdomsskolens regi. De fire kommunale ungdomsskoler har fra denne sæson dannet én fælles ungdomsskole, Mariagerfjord Ungdomsskole, og har netop udsendt sæsonens program, som har et væld af tilbud. - Udbuddet er kraftigt forbedret, og vi har undervejs haft et kanongodt samarbejde, siger Hans Kaalø, som begyndte sit arbejde med Mariager Ungdomsskole i 1970. - Der er selvfølgelig nogle forskelle mellem de fire ungdomsskoler, som skal justeres, og det er nok for os, at den største forandring kommer, fortsætter Hans Kaalø. Med den nye kommunestruktur kommer Mariager Ungdomsskole ind i en anden region. Tidligere har ungdomsskolearbejdet været rette sydpå mod blandt andet Randers. - Desuden har vi i Mariager haft SSP-udvalget tæt knyttet til ungdomsskolearbejdet, siger Hans Kaalø, som har været SSP-formand samt SSP-koordinator i Mariager. I den nye Mariagerfjord Ungdomsskole har man også et ønske om at have bedre kontakt til netop SSP-arbejdet, som er et samarbejdet mellem Socialforvaltning, Skole og Politi. - Der er ingen tvivl om, at ungdomsskolerne er en vigtig omdrejningsfaktor i SSP-arbejdet, og derfor er det også vigtigt, at vi bliver en aktør i det arbejde, supplerer Jens Lykke, ungdomsskoleinspektør i Hobro. Det er alle fire ungdomsskoleinspektører enige om, og de har derfor også sendt en indstilling til Mariagerfjord Kommunes sammenlægningsudvalg, hvori de peger på muligheden for, at den kommunale ungdomsskole fremover bliver SSP-koordinator. Under ungdomsskolerne hører også en række ungdomsklubber. Men der er også i de fire kommuner nogle ungdomssklubber, som ikke er tilknyttet ungdomsskolen. - De er forankrede under Folkeoplysningsudvalget. Men vi foreslår, at alle ungdomsklubberne i hele Mariagerfjord Kommune bliver forankret i den samme lovgivning under ungdomsskolen, siger Jens Peter Ellefsen. - Vi gjorde det i Arden for 15 år siden, og flere var dengang skeptiske. Men da det efter nogle år blev evalueret, var der kun roser og lettelse over, at nogle administrative opgaver var fjernet, siger han.