Vi bør give en procent til bistand

"Når vi sammenligner os med andre lande", dette hører vi gang på gang fra politikerne. Det er det samme som at sige til sin kone: "Du behøver ikke at købe et dyrt gulvtæppe, for det har naboen ikke." Det er provinsmentalitet, så det batter.

Vi hører gang på gang Dansk Folkeparti sige, at så skærer vi ned i ulandshjælpen, sor vi betaler nu mere i ulandshjælp end de lande, som vi sammenligner os med. Et af punkterne i sluterklæringen fra FNs topmøde er, at opfordre de lande, som endnu ikke er kommet op på 0,7 procent af BNP i ulandsbistand til at komme derop inden år 2015. Vi skal ikke benytte vores udgangspunkt på de nuværende 0,8 procent af BNP til at skære ned til 0,7 procent, men tværtimod lade være med at sammenligne os med andre lande og i stedet se på det reelle behov for hjælp og udvikling i ulandene. Derfor må vi sætte os det mål at komme op på 1 procent af bruttonationalproduktet inden år 2015.