Vi bør stille krav

ATOMKRAFT:Udviklingen har vist, at vore forfædres skepsis m.h.t. sikkerhedsproblemerne omkring atomkraft var særdeles velbegrundet. Vi må i Danmark prise os lykkelige for, at vi ikke har gjort os afhængige af energi skabt via atonkraft. Ikke desto mindre er vi omgivet af potentielle "massedestruktionsvåben" i vore nabolande, der har gjort sig mere eller mindre afhængige af kernekraft for at få adgang til den nødvendige kraft til udvikling af samfundene. Kravet til vore politikere må være, at man internationalt arbejder for en øjeblikkelig, total afvikling af kernekraft til ethvert formål og erstatning via nyudviklede energiformer. Vi bør stille krav til vore folkevalgte om at afsætte flere midler til forskning og udvikling af nye energiformer. Der bør rejses krav om begrænsning af forbrug og udnyttelse af energi via traditionelle fossile brændstoftyper og måske endda en højere beskatning af disse. Nu er der sket en forfærdelig ulykke i Japan med næsten uoverskuelige konsekvenser. Den har anskueliggjort og aktualiseret problemerne med atomkraften. Problemerne er jo ikke kun begrænset til udefra kommende påvirkninger. Der er problemer med sikkerhed ikke blot i produktionsfasen, men så sandelig også med opbevaring og nedbrydning af de brugte, atomare brændstoffer. Vi har endvidere heller ikke sikkerhed for, at en lignende naturkatastrofe ikke kan forekomme andre steder i verden eller for den sags skyld i vore egen verdensdel, så det haster sandelig med at ændre udviklingen - eller for den sags skyld vort eksisterende niveau - så vi trods alt har en sund verden og et godt liv at give videre til efterfølgende generationer!