- Vi bruger rub og stub

Nu vil børne- og kulturudvalget bruge alle tilskudskronerne til madordningen, men der er ikke ændret på, at hvert barns daglige ration ligger på 17 kroner.

Først var der tale om ikke at bruge alle tre millioner kroner, som regeringen støtter madordningen med. Men efter mandagens møde i børne- og kulturudvalget er der andre boller på suppen. - Det er vedtaget, at vi bruger rub og stub, der er stillet til rådighed. Vi er jo blevet pålagt at sørge for det her og har fået penge til det, siger Jens Christian Golding (S), næstformand i børne- og kulturudvalget. Så for sytten På det første budgetforslag var der 548.382 kroner tilbage, der ikke skulle gå i børnenes maver. Det skal de sådan set stadig ikke, men udvalget vælger at bruge dem på at give børnehaverne mere tid til anretning og oprydning. Før var der en time om ugen per 30 børn. Nu er forslaget en time per 20 børn. Jens Christian Golding mener, at 17 kroner er nok til børnemad i otte timer, selvom en del af beløbet går til løn, transport og emballering. - Vi har undersøgt det og fundet frem til, at 17 kroner giver mulighed for sund og varieret madordning. Og mens udvalgsformanden, Kim Bennike (DF), gav udtryk for, at der ikke vil blive taget hensyn til kræsenhed eller religion - at "børnene må spise dét, der serveres" - så siger næstformanden. - Vi arbejder for, at der vil være forskelligt at vælge imellem hver dag. At der nok skal være noget, børnene kan lide og bliver mætte af. 415 kroner om måneden Senest i 2011 skal den nye madordning op at køre i landets børnehaver. Det er lagt ud til de enkelte kommuner selv at designe ordningen og administrere deres andel af bloktilskuddet. Over halvdelen af de tre millioner kroner er budgetteret til søskenderabat- og fripladsordninger, hvor kommunen i sagens natur får en merudgift efter madordningens ikrafttræden. Resten af madpengene skal hentes hos forældrene, der således går fra at betale 1.381 kroner til 1.796 kroner om måneden - en stigning på 415 kroner. Madordningen er obligatorisk, og børnene kan kun fritages med en lægeerklæring på fødevareallergi. Der skal ikke nødvendigvis tages hensyn til religion, kræsne børn eller ønsker om økologi. Afhængig af børnehavens køkkenfaciliteter kan den selv vælge, om maden skal laves på stedet eller bestilles udefra. Kommunens børnehaver tages i høring snarest.