Vi dropper kapitalpension

Nyt bundfradrag for mellemskat gør ratepension mere attraktiv, spår sparekasse

En del kunder vil sikkert skifte fra kapital- til ratepension, vurderer Carsten Nielsen.

En del kunder vil sikkert skifte fra kapital- til ratepension, vurderer Carsten Nielsen.

VRÅ:Omkring en halv million lønmodtagere fritages fra og med i år for at betale mellemskat, og det kommer til at påvirke skatteeffekten af deres indbetalinger til pension. Derfor bør de se deres pensionsopsparing efter i sømmene. Sådan lyder det fra pensionschef Carsten Nielsen fra Sparekassen Vendsyssel, hvor man forudser, at en del kunder vil lægge om fra kapital- til ratepension. Baggrunden er nye skatteregler, som betyder, at bundfradraget for mellemskat hæves til godt 347.000 kroner efter arbejdsmarkedsbidrag. I 2008 var den tilsvarende grænse knap 280.000 kroner. Med andre ord vil en stor del af de lønmodtagere, der sidste år betalte mellemskat, i år slippe med bundskat. Det betyder imidlertid, at skatteværdien af deres indbetalinger til pension falder fra 44 procent til 38 procent, oplyser Carsten Nielsen: - Når man sammenholder det med, at man skal betale 40 procent i afgift, når en kapitalpension kommer til udbetaling, kan man forestille sig, at en del kunder vil skifte til ratepension. I så fald vil de løbende rateudbetalinger til sin tid blive beskattet som almindelig indkomst. Dog er tingene ikke helt så enkle, at det i alle tilfælde bedst kan betale sig at gå over til ratepension, tilføjer Carsten Nielsen. Han nævner som eksempel, at udbetalingerne fra en ratepension vil påvirke sociale ydelser såsom folkepension, og derfor er det meget individuelt, hvilken pensionsordning, der bedst betaler sig for den enkelte. En eventuel efterløn påvirkes i øvrigt også af pensionsudbetalinger på forskellig måde: - Derfor er det altid em god idé at få kvalificeret rådgivning, fastslår Carsten Nielsen, som i øvrigt har noteret sig, at kunderne i Sparekassen Vendsyssel sidste år gik imod strømmen og indbetalte mere på pengeinstituttets pensionsordninger end året før: - Stik mod tendensen har vi noteret en stigning i pensionsindbetalingerne på 14 procent i forhold til 2007. En del af stigningen skyldes sandsynligvis tilgangen af nye kunder, men vi kan tydeligt mærke, at de yngre kunder er blevet mere bevidste om deres pensionsopsparing. Carsten Nielsen har også bemærket, at flere vælger at indbetale løbende til pension i stedet for at udsætte indbetalingen til årets sidste bankdag: - Fordelen er, at man så får et nogenlunde ensartet rådighedsbeløb i alle årets 12 måneder, i stedet for at skulle trække et stort beløb lige efter julens mange udgifter, påpeger Carsten Nielsen.