Vi en hal os bygge vil

Det skal skal vi bruge 200 frivillige og en masse knofedt til

VEBBESTRUP:Årets jul i familiens skød skal nydes ekstra meget for familierne i Vebbestrup. For familiært samvær kan gå hen og blive en mangelvare næste år. På et møde i Vebbestrup forsamlingshus meddelte initiativgruppen de godt 60 fremmødte, at det indledende arbejde er så godt som overstået. Nu handler det om frivillig arbejdskraft og spandevis af knofedt. For der skal mures. Meget. Installeres el og vvs, lægges fliser og sættes klinker op. Initiativgruppens Jørgen Vernersen gennemgik selve byggeriet mens den kommende arbejdskraft så med på tegningerne af byggeriet, der var lagt frem på forsamlingshusets langborde. - Når byggetilladelsen er i hus, forhåbentlig 11. januar, skal vi have flyttet en masse muld, så hvis I har en stor traktor med tipvogn, en lastbil, en gravemaskine eller en rendegraver, så sig lige til, sagde Jørgen Vernersen men powerpointshowet i baggrunden holdt en kort pause. Borgerne skal også selv stå for den sandpude, der skal etableres under bygningen, mens betonarbejde, tagspær, stålbeklædning, døre og vinduer varetages af et entreprenørfirma for. - De har lovet at levere et lukket hus 20. marts, hvor vi overtager, lød budskabet fra Jørgen Vernersen, og det var samtidig indledningen til endnu en fase af byggeriet, hvor frivillige hænder spiller en afgørende rolle. - Der skal mures 22.000 gule mursten, så alle der kan stable sten får noget at se til, drillede Vagn Bach til stor morskab for forsamlingen. Flere end 200 frivillige har allerede skrevet sig på de efterhånden lange lister over, hvem der skal hvad. Sund økonomi Med en håndsrækning på en million kroner fra Arden Kommune og udsigten til kvart million fra EUs LEADER+-midler har økonomien fået et pusterum. Ved gennemgangen præsenterede Vang Bach et formodenligt driftsoverskud på 113.000 kroner. Når de pligtige tilbagebetalinger er regnet med, forventer initiativgruppen, at hallen giver et overskud på 38.000 kroner. De ekstra midler bliver dels brugt på rengøring, så der skal færre frivillige timer til. Og dels på inventar. Èn ville gerne vide, hvordan det går med udlejningen af lokaler. - Vi har kun en klippefast tro på, at lokalerne kan lejes ud. Men vi har haft så mange seriøse henvendelser, at vi ikke regner med, at det bliver et problem, svarede Vagn Bach. Generalforsamling Inden æbleskiver og gløgg blev givet fri, blev der holdt stiftende generalforsamling. Projektet fik sit officielle navn, og lyder for fremtiden navnet Den selvejende institution Multiforum eller Multiforum S/I, om man vil. Efter et par sporadiske diskussioner om vedtægterne blev de vedtaget. 19 personer blev udvalgt til at sidde i repræsentantskabet og af dem blev fire af medlemmerne af initiativgruppen valgt ind i bestyrelsen sammen med Vebbestrup Borgerforenings Kaj Haferbier. Den nye bestyrelse skal sidde frem til den første ordinære generalforsamling, der afholdes i marts. Lisbet Pedersen tilbød at stå for regnskaberne. Og det fik hun så lov til.