Vi er 100 pct. imod

Jeg var lige før påske i Panama, hvor jeg talte på de danske Folketingsmedlemmers vegne om demokrati og især om magtforholdet mellem Parlament og Regering.

Talen kan læses på min hjemmeside www.obersten.dk. Jeg pointerede klart, at det er parlamentsmedlemmerne, der har magten på folkets vegne i et demokrati og, at en regering ikke må eller kan regere mod flertallet i parlamentet. Det er også det, jeg hører min formand sige. Hvis der efter et valg er et flertal bl. a. indeholdende Dansk Folkeparti, der stemmer for den reelle katastrofale afskaffelse af efterlønnen, kan en regering ikke regere mod denne beslutning, hvorfor Regeringen skal gennemføre administrationen i overensstemmelse med flertallets beslutning. Ministre er tjenere, der skal følge Folketingets flertal. Det skal imidlertid ikke sløre billedet før valget. Vi socialdemokrater er fortsat 100 % imod en afskaffelse af efterlønnen. Derfor bliver det kommende valg afgørende for efterlønnen.. Kun hvis de partier, der kæmper mod det indgåede forlig, får flertal, kan en regering forhindre massakren på de hårdt arbejdendes efterløn. For under et halvt år siden, var jeg overbevist om, at den velfærdsaftale, et bredt flertal stod inde for, ville stå ved magt. Det var måske naivt, men jeg stolede 100 pct. på Venstre og ikke mindst på Dansk Folkeparti. Jeg vidste naturligvis, at de Konservative og Radikal Venstre ønskede efterlønnen fjernet, et politisk synspunkt, de har 100 % ret til at have og kæmpe for. Min tiltro til Venstre forsvandt nytårsdag, hvor Statsministeren ændrede holdning, og helt som ved sagen om Silkeborgmotorvejen skiftede alle venstremedlemmer holdning over nat. Jeg var dog fortsat ved godt mod. Medlemmer af Dansk Folkeparti kan mange ting - også overraskende ting, men at de reelt ville slagte efterlønnen, det troede jeg ikke et sekund på. Først da de krævede løftet om den øgede grænsekontrol, som vel svarer til det forslag, Dan Jørgensen fremførte for mit parti i valgkampen til EU parlamentet, fik jeg chokket. Dansk Folkeparti var heller ikke efterlønnens vogtere, tværtimod. De solgte de hårdt arbejdende danskere, som virkelig har behov for efterlønnen. De lod de svageste i samfundet betale, Den eneste måde, vi kan undgå forligets følger, er at give de partier, der vil bevare efterlønnen, flertallet. Afslutningsvis vil jeg tænke tilbage til Panama. Det var væsentligt for mig der at understrege demokratiets spilleregler. Dette synspunkt oplevede jeg i Panama, at alle deltagende danske partier var enige om. Derfor er det forfærdeligt at høre Pia Kjærsgaard og dele af pressen angribe Helle Thorning for netop at understrege disse spilleregler. Jeg håber ikke, at parlamentsmedlemmer fra de øvrige 154 lande, der deltog i konferencen i Panama, får DF's synspunkter refereret.