Vi er alle lige for loven

Vort demokrati står over for en udfordring, der er udløst af den voldsomme konflikt omkring afbildningerne af profeten Muhammed.

Grundlovssikrede rettigheder som ytringsfrihed og religionsfrihed virker i dag i et flerkulturelt dansk samfund, hvorudfra retssikkerheden for den enkelte borger skal udmøntes. Vi er alle personlige forvaltere af de demokratiske frihedsrettigheder og dermed ansvarlige for at sikre, at alle tør udtrykke deres holdninger uden at frygte at blive intimiderede eller marginaliserede. Vi skal turde samtalen på tværs af sociale, religiøse og kulturelle skel og derigennem skabe grundlaget for den gensidige forståelse. Det nytter ikke noget, at vi gemmer os bag fordomme over for dem, som er anderledes. Det gælder både for indvandrere og indfødte danskere. Vi har et fælles ansvar og en forpligtelse til at bevare et frisindet samfund med frihed til at ytre sig og frihed til at dyrke sin religion. Gensidig respekt og forståelse er eneste holdbare vej væk fra fordomme og skræmmebilleder, der generaliserer og ikke ænser, at også muslimer udgøres af flere forskellige grupper. Mere end nogensinde før er vi udfordret til at kunne skelne mellem politik og religion. De seneste ugers forløb har med al tydelighed understreget, at politik og religion ikke udgør to adskilte systemer. Politik og religion indgår i et samhørighedsforhold, hvor det politiske system løbende skaber den lovgivningsmæssige ramme for borgernes rettigheder og pligter, medens religionen i kirker, moskeer, synagoger og andre steder i det offentlige rum giver plads til menneskets åndelige udfoldelse. For mange mennesker dannes deres værdier og menneskesyn langt overvejende i forhold til troen på en større kraft, troen på noget guddommeligt eller på en skabende Gud. Således vidner den europæiske politiske historie i den grad om et demokrati, der er inspireret af kristne værdier og udviklet under indflydelse fra oplysningstiden. I dag udfordres demokratiet af et flerkulturelt samfund, der bærer flere religioner med sig. Den politiske proces skal derfor finde demokratiske løsninger, der tager sit udgangspunkt i denne virkelighed og har som mål at sikre lighed for loven i et frit demokrati med ytringsfrihed og religionsfrihed.