Vi er alle ligeværdige

Langballe udtrykker meget klart, hvad DF igennem hele sin eksistens som parti har stået for, og det virker meget populistisk, at Pia Kjærsgaard nu går ud i pressen og undsiger ham.

Dog siger hun kun, at det er dumt at skrive sådan. Hun siger ikke, at hun tager afstand fra disse generaliserende menneskefjendske holdninger. Hun ved, at der ikke er stemmer i dén slags udtalelser - tværtimod. Derfor denne undsigelse. Kun derfor! Her skinnede de reelle DF grundholdninger vist helt igennem Pia's topstyring og ud til befolkningen. Den skjulte dagsorden kom frem i lyset. Dagsordenen, som tydeligt spores i de vedtagne love og i de prioriteringer, der er sket i finanslovsforhandlinger som følge af DF's magtposition. DF er imod Islam. DF har den form for generaliserende holdninger, at muslimske mænd dræber deres døtre. DF er imod fremmede og ønsker, at alle skal tro, tænke, sige og mene det samme som DF. Det er ensretning af mennesker, som leder tankerne tilbage på Hitlertidens nazisme, hvor jøderne skulle udryddes. Nu er det bare muslimerne, der skal forvises, lægges for had og gerne udryddes. Et hadsk syn på mennesker. Mennesker de aldrig personligt har mødt. Mennesker og medborgere, som er en del af fællesskabet, det danske samfund. DF bygger på at bekæmpe en befolkningsgruppe i stedet for konstruktivt at se på, hvilke muligheder disse mennesker bringer med sig ind i fællesskabet. DF skaber kløfter i stedet for at bygge bro. De splitter befolkningen op i rivaliserende grupper i stedet for at skabe fællesskab og samhørighed. Det er sort/hvid menneskefjendsk tankegang uden plads til nuancer. CenterPartiet (CP) tager på det kraftigste afstand fra sådanne udtalelser. CP ser, ud fra et positivt syn på mennesker, os alle som ligeværdige. Alle har krav på respekt og anerkendelse fra alle niveauer i samfundet. CP ser mangfoldighed i samfundet som en styrke, ikke en trussel eller begrænsning. Centerpartiet er ikke modstandere af nogen befolkningsgruppe. Det, vi vil bekæmpe, er fordomme, had, manipulation, kontrol, snæversyn og generaliseringer. Vi vil skabe lige muligheder for, at vi alle kan trives, vokse og udvikle os i fællesskabet Danmark. Vi vil skabe sammenhængskraft og gensidig tillid mellem politikere og medborgere. Uden omsvøb og skjulte dagsordener.

Forsiden