Vi er blevet bedre til at køre høfligt

Danskernes bilkultur er forbedret. Mange oplever dog fortsat tilråb og strittende langfingre. Men rigtig vold bliver det ikke til

Risikoen for at få fingeren i trafikken af sure medtrafikanter er faldet markant i de senere år. Det viser en opsigtvækkende ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd. Trods megen omtale af rasende trafikanter og vejvrede så var der faktisk mindre vrede i trafikken i 2008 end i 2005, hvor Det Kriminalpræventive Råd for første gang undersøgte vejvredens omfang. Hver fjerde dansker blev ganske vist udsat for vejvrede i 2008. Forstået på den måde at de blev råbt af, fik fingeren, blev truet af en medtrafikant eller fik slag eller spark på deres køretøj. Men det er et fald sammenlignet med 2005 - især på grund af øget tilbageholdenhed med langfingeren. Dengang havde f.eks. 23 procent oplevet at få fingeren i trafikken, mens det i 2008 kun gjaldt 16 procent. Selvom mange altså fortsat i 2008 oplevede vrede reaktioner, så har ingen af de adspurgte oplevet at blive slået af en medtrafikant. - Det kan tyde på, at vi udviser vrede i trafikken, men at vi også forstår at tøjle denne vrede, før den udvikler sig til vold. Det er jo positivt, siger kriminolog Anita Rönneling fra Det Kriminalpræventive Råd. Vreden er mest udbredt blandt bilister, viser undersøgelsen også. Og nogle af de ting, der tilsyneladende ophidser bilister er, at andre overholder hastighedsbegrænsningerne, holder for længe ved grønt, kører for langsomt, ikke overholder deres vigepligt, eller konflikter i forbindelse med parkering. Tendensen er den samme landet over ifølge undersøgelsen. Undtagelsen er dog tilråb. Trafikanter i hovedstaden brøler meget mere af hinanden end andre steder. Faktisk er risikoen for tilråb fra en medtrafikant tre gange større i København end i resten af landet. Flere mænd end kvinder er blevet udsat for vejvrede, idet 29 procent af mændene mod 19 procent af kvinderne har oplevet vejvrede. Der er også flere under 40 end over 40, der har været udsat for sure medtrafikanter. 77 procent af de trafikanter, som har oplevet vejvrede, mener, at der ikke var nogen trafikale problemer, da episoden fandt sted. Kun hver femte vurderer, der var kø, og de fleste oplyser, de havde opholdt sig under en time i trafikken, da de oplevede vejvrede. - Trafikanternes svar tyder på, at det ikke er konkrete omstændigheder som kø og forsinkelser, der alene forklarer vreden. Snarere er der nok tale om aggressioner og konflikter, som trafikanterne tager med ud i trafikken, hvor trafikken bliver en udløsende faktor, siger Anita Rönneling fra Det Kriminalpræventive Råd til Ritzau. Undersøgelsen "Konflikter i trafikken" er gennemført blandt 930 personer i slutningen af 2008. /ritzau/