Aalborg

Vi er de ivrigste i EU til at sige ja til hinanden

Bryllupsklokkerne kimer hyppigere i Danmark end i noget andet EU-land. Det viser helt nye tal fra Eurostat og Danmarks Statistik.

AALBORG:Bryllupsklokkerne kimer hyppigere i Danmark end i noget andet EU-land. Det viser helt nye tal fra Eurostat og Danmarks Statistik. Mens antallet af vielser i de øvrige EU-lande er faldet med 19 pct siden 1980, er antallet i vielser i Danmark steget fra 25.000 i 1980 til 37.210 i 2002. Det betyder, at mens antallet af nye ægteskaber i de øvrige EU-lande er nået ned på et gennemsnit på kun 4,8 vielser årligt pr. 1000 indbyggere, bliver der i Danmark indgået 6,9 vielser pr. 1000 indbyggere. Når stadigt flere danskere vælger at følges ad i medgang og modgang skyldes det ifølge samfundsforskeren Johannes Andersen at tidens trend er at søge mod en ny orden, og søger man tilflugt i de den gamle ordens ritualer og traditioner fra før verden gik af lave med ungdomsoprøret i 1968. Samtidig oplever man i de sydeuropæiske lande i disse år den kvindefrigørelse, som vi havde herhjemme i 1970'erne og 80'erne. - Derfor er der i disse år meget få vielser og børnefødsler i Sydeuropa, og det trækker selvfølgelig EU-gennemsnittet ned, siger Johannes Andersen.