Kristendom

Vi er et parti af mennesker af kød og blod

Knud Held-Hansen har (7.12.) et underholdende indlæg

KRISTENDEMOKRATER:Knud Held-Hansen har (7.12.) et underholdende indlæg, hvor han sammenligner jordbærrene i jordbærmarmelade med kristne hos Kristendemokraterne. Det er meget humoristisk, men den holder ikke. Hvis jeg åbner en bøtte med jordbærmarmelade, forventer jeg da bestemt at finde jordbær, men jeg ville blive noget forbavset, hvis jeg efterfølgende kunne trække en polsk jordbærplukker op af marmeladen. Kristendemokraterne ville jo netop have falsk varebetegnelse, hvis personlig tro var et medlemskrav, for så skulle vi i stedet hedde ¿de kristnes parti,¿ hvilket visse medier da også på det groveste har brugt til at undergave opfattelsen af partiet. Vi er et parti af mennesker af kød og blod, som lader os inspirere af de værdier, vi finder i kristendommen. Det er værdier om den enkeltes uendelige værdi og uerstattelighed, det er værdier om dialog og forsoning frem for ublu kritik konflikt og det er værdier, som fremmer det enkelte menneskes mulighed for at bruge de ressourcer, som den enkelte har fået fra naturens hånd. Og så er det værdier om det ansvar, vi har, når det er os, der træffer beslutningerne, bl.a. i forhold til den klode, vi lever på. For mig personligt er min kristne tro uendeligt vigtig, og den bærer jeg naturligvis med overalt, jeg går og den dag, jeg skulle blive valgt til folketing eller byråd, vil min kristne overbevisning selvfølgelig ikke blive hængt på knagerækken, inden jeg bevæger mig ind i det parlamentariske rum. Men hverken jeg eller andre har lov til at afkræve mine partifæller trosbekendelse og jeg har da slet ikke lov til at hævde, at man kun kan være kristen, hvis man er Kristendemokrat, omend jeg da kan undre mig over, hvorfor det ikke er tilfældet for andre kristne. Og det leder mig endelig til at give K.H.H. ret i sit sidste standpunkt: at et menneske, som bærer på de kristne værdier, som formuleret ovenfor, har et stort ansvar for at disse værdier fremmes, både ved almindelig tale hen over hækken med naboen og i særdeleshed, når krydset skal sættes.