EMNER

Vi er i arbejdstøjet....

BORGERFORENING:Må undertegnede udtale en stor tak for rettidig omtale af Sæby Borgerforenings 150 års jubilæumsfest på Hotel Viking, men undertegnede konstaterer, at omtalen har et par skønhedspletter, som vi ikke vil kendes ved. Ole K har i omtalen gjort sit til at orientere læserne om, at det nærmest er en henslumret forening, der bør vækkes. Sæby Borgerforening er ikke en løve, der ligger og sover - nej, tværtimod, den er årvågen, ligger og lurer, og er klar til at kaste sig over sit næste bytte. Set med undertegnedes briller sidder der i dag en vågen bestyrelse, som gør et stort arbejde i forhold til de midler foreningen har at gøre godt med. Vi bidrager der, hvor vi kan, og så langt disse midler rækker, lige som vi også gennemfører aktiviteter af selskabelig karakter. For ca. tre år siden påbegyndte foreningen et samarbejde med foreninger, der har beslægtede interesser, et arbejde, der nu er sat på skinner, og blandt andet med det resultat, at der ikke i foreningernes bestyrelser bliver lavet det samme arbejde. Ligeledes arbejder vi på at få et samarbejde med oplandets borgerforeninger. Byens borgmester, Folmer Hansen, udtalte i sin tale ved jubilæumsfesten, at noget sådant ville være en god idé, og hertil kan vi kun svare ham, at vi allerede er i gang. Vi arbejder meget på at holde os orienteret om, hvor vi kan sætte ind, og hvad vi fortsat kan gøre for, at Sæby kan være en attraktiv by for dens borgere, og for de der kommer og besøger os. Det er her, at Sæby Kommunes Historiske Forening, Sæby Kommunes Bevaringsforening og Sæby Borgerforening har sine sammenfaldende interesser.

Forsiden