- Vi er i dialog med Portland

Skatteministeren fastholder, at det er nødvendigt med afgift, selv om afgiften vil koste Aalborg Portland mange millioner kroner.

Statsministeren vil ikke lempe forureningsafgift mere end planlagt for cementfabrikkernes vedkommende. Foto: Torben Hansen

Statsministeren vil ikke lempe forureningsafgift mere end planlagt for cementfabrikkernes vedkommende. Foto: Torben Hansen

Aalborg Portland udsendte i går en pressemeddelelse, hvor de i skarpe vendinger kritiserede regeringens forslag om at femdoble afgiften på NOx og samtidig halvere bundfradraget. Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) mener dog stadig, at regeringen har taget hensyn til Portland. - Regeringen har taget hensyn til erhvervslivet. Man skal huske på, at det er en afgift, der har til hensigt at mindske luftforureningen. I forhold til Aalborg Portland har vi klart tilkendegivet, at vi vil fortsætte bundfradraget. Men Aalborg Portland siger, forslaget er blevet værre? - Det ligger os meget på sinde at være i god dialog med Aalborg Portland Deres reaktion tyder ikke på en god dialog? - Jeg har stor respekt for Aalborg Portland, og det ligger regeringen på sinde at sikre en god dialog. Generelt må man bare huske på, at hensigten med øget NOx-afgift er at nedbringe luftforureningen og udledningen af de her meget farlige NOx-partikler, som er skadelige for alle. De siger, det ikke er teknisk muligt? - Vi har i vores arbejde taget hensyn til, hvor grænse lå for erhvervsbelastningen, og vi vil være i fortsat dialog med Aalborg Portland. 350 arbejdspladser kan være på spil - er det det værd? - Vi har naturligvis lavet et afgiftsforslag, som vi ikke har vurderet vil betyde, at Aalborg Portland må flytte. Så du er åben for at ændre det her, hvis du bliver overbevist om, at de har ret? - Jeg er åben for at have en god dialog. Også en dialog der fører til noget? - Jeg lytter, hvis de har konkrete forslag, men ligesom jeg har den konstruktive tilgang, så forventer jeg også, at de forstå, hvad regeringens målsætning er - nemlig at vi ønsker, at NOx-afgiften skal stige med det formål at mindske udledningen.