EMNER

Vi er ikke usynlige

Valgforsker Johannes Andersens udtalelser i aften udsendelsen på TV Nord torsdag aften er ikke fair play, idet de efterlader de nordjyske seere med en opfattelse af, at Liberal Alliances spidskandidat i Nordjylland ikke passer sit opstillingskandidatur ved at sige, at hun er usynlig.

Johannes Andersen udtaler sig mod bedre vidende, og afslører hermed også, at han ikke har foretaget en særlig seriøs efterforskning af Thyra Franks aktivitet i den allerede afviklede del af valgkampen. Ja, han har end ikke spurgt vedkommende. Intet kan være mere forkert, hvilket Johannes Andersen kunne have fået bekræftet ved at kontakte Thyra Frank eller en af vi andre kandidater eller vores kredsorganisation. Jeg kan oplyse om, at Thyra Frank er på vej næsten 24 timer i døgnet. Ja, Thyra tager endog natten i brug til den lange togrejse hjem til København, da den sidste flyver jo for længst er gået, når aftenens arrangementer er sluttet. Men jeg er da meget klar over, at for at Johannes Andersen og medierne skal lægge mærke til Liberal Alliances kandidaters og især Thyra Franks aktiviteter, så skal vi jo defilere lige forbi kameraerne. Måske lidt gammeldags og også en følge af de økonomiske betingelser (selvfinansierede valgkampagner), så fører Liberal Alliances kandidater heller ikke Thyra Frank valgkamp de dyre steder. Vi er ude i de lokale samfund, hvor vi er på gader og stræder og på skoler og hjem, i de små oplandsbyer rundt i hele regionen og Thyra er med næsten alle steder. Vi rykker i hende fra alle sider. Så hvis Johannes Andersen og medierne vil bevæge sig derud, kunne de ikke undgå at se, hvor synlige vi i realiteten er. Er tv-debatterne anledningen til Johannes Andersens konklusion om usynlighed, så må svaret jo være, at er det ikke bedre kun at tale om det man ved en hel masse om og så i øvrigt undre sig over, at næsten alle andre politikere, uanset byrd kappes om i løbet af en sådan debat, at være den der bruger flest ord og minutter på at sige ingenting om alting. Alle Liberal Alliances kandidater, også Thyra Frank, er stolte af, at vi ikke er en flok overstuderede virkeligheds fjerne altvidende frelsere, der har en løsning på alt og alle problemer. Vi er stolte af, at vi er et hold af ganske almindelige mennesker, der alle går i livet skole og kan brødføde os selv. Jeg forlanger/forventer dog heller ikke at Johannes Andersen og medierne skal forstå, at også ganske almindelige mennesker, der har gået i livets skole er synlige i hans øjne, har kvalifikationer til at repræsentere folket i folkets ting. Og modsat andre kan vi brødføde os selv ved vores daglige arbejde og det er vi stolte af . Til Johannes Andersens og mediernes oplysning så er vi på banen fra morgen til aften indtil valget, så vi er synlige, hvis I lukker jeres øjne op, kan I undgå at møde os.