Aalborg

Vi er individualister - ikke egoister

AALBORG: Statistisk set er der ikke noget, der tyder på, at danskerne er blevet mere ligeglade med hinanden. Og når folk ikke stopper ved f.eks. et trafikuheld, handler det mere om stress end ond vilje. Det mener sociologen, professor Jens Tonboe fra Aalborg Universitet. - Den generelle forestilling går på en såkaldt "forfaldstankegang", at vi bliver mere ligeglade, men der er ikke meget, der tyder på, at der er rigtigt, siger Jens Tonboe, som blandet andet henviser til undersøgelser af danskernes værdier og holdninger gennem de seneste 20 år. Nok er tendensen, at vi bliver mere individualiserede og måler os selv på egne kvalifikationer fremfor, hvad omverdenen mener, men tilsyneladende betyder det ikke, at vi forholder os dårligere til andre mennesker. - Undersøgelser af vores holdninger viser, at vi ikke er mindre opmærksomme og hjælpsomme overfor vore medmennesker end før. Selv det, at vi kører forbi folk, der er kørt i grøften, skyldes ikke ond vilje. Vi er bare generelt hængt mere op, og stress er en tiltagende sygdom, siger Jens Tonboe, som tilføjer, at de fleste, der kører forbi, gør det med dårlig samvittighed. Men er det ikke endnu værre, end hvis man gjorde det, fordi man dybest set var ligeglad med andre ? - Nej. Jeg ser det fra et sociologisk synspunkt. Det ville være værre, hvis man var ligeglad, for så var der ikke noget at gøre ved det, mener Jens Tonboe, som peger på, at det effektive politi- og ambulancevæsen også spiller ind. - Vi er blevet så vant til, at de hurtigt er fremme, og der er mange, som har en mobiltelefon og bruger den, så vi ved jo ikke, om hjælpen i virkeligheden er på vej, mens vi kører forbi, siger han. Ét sted, hvor man dog kan se tendensen, er, når flere og flere dør alene - og får lov til at ligge længe. - Det er mere markant end det andet. Netværkene i familierne er efterhånden slidt tynde eller helt væk - eller måske skubbet væk - og naboerne er måske heller ikke så involverede, og så er der mange flere end før, der få lov til at ligge. Det er meget mere markant, siger Jens Tonboe. Netværk, stress eller ej, så er der i hvert fald ikke mange tal, der kan bevise, at vi er mere ligeglade. Tværtimod viser statistikkerne, at antallet af frivillige, der laver et stykke socialt arbejde, holder sig stabilt. Ikke mindst fordi de ældre bliver yngre. - Det hænger sammen med en tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Der er to grupper. Dem, som har meget travlt og er med i det hele, og dem, som synes, at nu skal de gøre en indsats, siger Jens Tonboe, som dog på alle områder ønsker sig en mere detaljeret forskning til belysning. - Det ville være meget interessant med mere materiale, så vi kunne få et endnu bedre billede, siger sociologen.