EMNER

Vi er klar til at udnytte mobile informationer

Teknologien er moden og anvendes flere steder i Nordjylland, og brugerne er også tændte

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hvor sker hvad un­der den igang­væ­ren­de mode- og kul­tur­uge i Aal­borg? Se pro­gram­met på mo­bi­len.

Teknologien er til rådighed i de mobiltelefoner, som vi alle går rundt med, og brugerne er stærkt interesserede i at anvende den. Sådan ser kommunikationsvirksomheden N’volve i Aalborg på mulighederne for, at mobiltelefoner kan gøre nytte til andet end snak og sms: - Vi kan se på anvendelsen af de installationer, vi har lanceret, at danskerne også gerne vil gøre brug af disse muligheder, siger direktør Claus Holmen fra N’volve. Han peger på, at 60 procent af de eksisterende mobiltelefoner - og 80 procent af de nye, der sælges - er udstyret med Bluetooth til trådløs kommunikation over korte afstande, og at mindst halvdelen af de mobiltelefoner, der er i brug, har aktiveret muligheden for at gå på internettet: - Andelen af disse teknologier stiger hurtigt, da langt de fleste danskere skifter mobilen ud én eller to gange årligt, og de er også fortrolige med teknologierne. Mange bruger Bluetooth til dels at overføre signalerne trådløst til en øresnegl, og de tager også fotos med mobilen og overfører billederne til computeren eller vennerne via Bluetooth-forbindelsen, fremhæver Claus Holmen. Altid mobilen med Han fremhæver, at det efterhånden er sådan, at ingen af os går nogen steder uden vores penge, vores nøgler og vores mobiltelefon. - Derfor er der også skabt basis for at bruge den teknologi, som i vid udstrækning er skabt i Nordjylland, til konkrete løsninger for såvel borgere som turister.Claus Hol­men: - De fleste danske­re skifter mobil en eller to gange årligt, og de vil meget gerne bruge den til andet end snak og sms. For eksempel til at få oplysninger om, hvad der sker i byen nu og her. Derfor lancerer N’volve i samarbejde med andre partnere da også i denne tid adskillige projekter, hvor teknologier som sms, internet, GPS, GPRS og Bluetooth spiller sammen til glæde for brugeren, der står klar med mobiltelefonen: - Blandt andet lancerer vi sammen med NT muligheden for via mobilen at få oplysninger om, hvorvidt en bestemt by- eller regionalbus afgår til tiden fra et bestemt stoppested eller om den er forsinket. NT Live hedder denne service. Claus Holmen nævner også, at N’volve sammen med City-foreningen i Aalborg har lanceret en sms-klub for mennesker, der ønsker informationer om det, der sker i byen: - Man går ind via City-foreningens normale hjemmeside og bestiller sms-servicen, og det er hensigten, at byens butikker senere får mulighed for at sende aktuelle tilbud til sms-klubbens medlemmer.Hvor sker hvad under den igangværende begivenhed? Se programmet på mobilen. - I disse dage har vi desuden premiere på en ny cityportal, som man får adgang til ved at sende en sms. På den måde får brugerne tilsendt et link, så de via mobilen kan se hvad der sker under den igangværende mode- og kulturuge, hvor det sker, og hvilke butikker, der er med, siger Claus Holmen. Tip om skrald og IKT Han tilføjer, at N’volve ligeledes arbejder sammen med renovationsvæsenet i Aalborg om at give borgerne miljøråd og oplysninger om storskraldsordningen samt genbrugspladserne. På lignende vis får de nordjyske virksomheder indenfor IKT (Informations- og KommunikationsTeknologi) deres egen mobilportal, og i aftes, da Cirkus Revyen havde premiere i Aalborg Kongres & Kultur Center, havde centret også premiere på et nyt Bluetooth-system: - Via sendere overalt i bygningen kan gæsterne på deres mobiltelefoner få oplysninger om forestående arrangementer, tilbud og meget andet, nævner Claus Holmen.