USA

Vi er kørt i sænk

VK:Politisk er det åbenbart nemmere, når det drejer sig om "naboen": 85 pct. af vi danskere har åbenbart samme politisk indstilling, når vi skal bedømme USA's styreform politisk. Præsident George W. Bush har efter to valgperioder kørt hele verden i sænk både, når det drejer sig om tillid og troværdighed. Det gælder inden for især bankaktiemarkedet, men også når det drejer sig om forurening og vedvarende energi. USA's førte politik under Bush' otte års fejlført inden- og udenrigspolitik, som har været til skade for hele den vestlige verden, men nok især den 3. verden. Alt dette USA-halløj har vi været tilskuer til uden at tænke på, hvor ødelæggende en leder kan være for sit land. Der tænker jeg især på hjemmefronten, hvor ødelæggende et for stramt skattestop og for megen privatiseringen har været for Danmark under syv år med Anders Fogh Rasmussen's VK-styre, godt støttet op af DF. Det er endt med et for nedslidt skole-, sygehusvæsen, plejehjem, børnehaver som trænger til en kærlig hånd efter for mange års pligtforsømmelser, som skyldes regeringens førte politik over for kommunerne. Danmark er i samme periode blevet inddelt i et A- og et B- hold, når det drejer sig om operationer og hospitalsindlæggelser, da en tredjedel af danskerne har fået oprettet en arbejdsgiver-fradragsberettiget garantisygesikringsordning med deres arbejdsgivere, som giver dem ret til sundhedsvæsenet på 1. parket uden ventetid alt imens din egen syge ældre mor eller far må stille sig op i ventelistekøen med sin ødelagte hofte eller en fremskreden cancer. Er det den vej, Danmark skal styres, eller er det lige adgang for alle til de offentlige institioner? Var det ikke bedre, hvis vi danskere, blev bedre til at stemme på vores egen politisk leder på hjemmebanen frem for hvem vi synes kunne være bedst for USA? Jeg kunne godt ønske mig, at vi danskere som åbenbart er meget ens, igen snart får en ny chance til, at stemme hvis vi ellers er blevet klogere siden sidst. P.S.: Er Danmark blevet et bedre land at leve i efter syv års VK/DF-styreform?