Vi er med i front

FATTIGHJÆLP:I debatten lyder der ofte kritik af regeringens politik omkring hjælpen til verdens fattigeste lande. At kritikken er totalt grundløs dokumenteres nu af en dugfrisk OECD-undersøgelse om de rige landes udviklingsbistand i 2007. Igen placerer Danmark sig helt i front med 0,81 pct. af BNI i bistand. Foruden Danmark var Norge, Sverige, Luxembourg og Holland de eneste lande, der yder mere end de af FN anbefalede 0,7 pct. af BNI. Vi har således intet at skamme os over. Det har til gengæld en rige lande, der ikke yder den indsats, der er nødvendig for at få de fattige dele af verden på fode. Herunder ikke mindst i store dele af Afrika, hvor det haster med at få skabt ordentlige levevilkår. Her lægger Danmark tyngde i indsatsen.