Vi er nået ufatteligt langt

Finanskrisen kradser. Klimaet forandres. Det er ikke svært at finde grunde til at være frustreret.

EU-SAMARBEJDE:Finanskrisen kradser. Klimaet forandres. Det er ikke svært at finde grunde til at være frustreret. Men når forårssolen titter frem, kommer jeg til at tænke på, hvor meget der i grunden er at glæde sig over. For selvom finanskrisen er enorm, har vi aldrig været bedre rustet til at tage udfordringen op. Det europæiske samarbejde gør det muligt at angribe problemerne med fælles front. Helt anderledes er det for vore nordiske venner på Island, der har mærket konsekvenserne af at stå alene, når bølgerne går højt. Selvom klimaudfordringerne er store, har vi i EU sikret fælles fodslag. En dansk klimaindsats er nyttesløs, hvis ikke vi får EU med. Og når vi har det, kan vi lægge pres på USA og Kina. Kun herigennem kan vi for alvor gøre noget ved de problemer vi står overfor. Og så er der jo alle de andre positive ting EU har bidraget med. De åbne grænser har øget mobiliteten og fjernet køerne ved de europæiske grænser. Den fælles miljøpolitik har sikret renere drikkevand og mindre luftforurening. Samarbejdet mellem de nationale politimyndigheder har styrket kampen mod kriminalitet og terrorisme. Så selvom vi har store udfordringer foran os, må vi ikke glemme den styrke, det europæiske samarbejde har opnået. Vi er nået ufatteligt langt.