Vi er nemt offer

Næsten daglig bekendtgøres, at en blodig opstand er startet af islamiske fundamentalister med det formål at danne et islamisk samfund. Vi danskere, som lever i et velfærdssamfund med kristendom i hovedsædet, vil selvfølgelig mene, at noget lignende er umuligt i et kristent, humanistisk land som vores, hvor kvinder og børn er i højsædet og ikke skal være slagteofre for skruppelløse Allah-tilhængere. Alt tyder på, at vi er udpeget som nemt offer for Allah - med tomme kirker og med alle ønsker opfyldt uden mindste protest fra vores øvrighed, da det blev gjort bekendt, at alle rettroende ville samles på Rådhuspladsen og lade deres imamer forkynde Allahs henstilling med gentagne knæbøjninger. Axel Rasmussen Stegenborgparken 14, Sulsted