Aalborg

Vi er opmærksomme

PLEJE:Kommentar til indlæg af Michael Madsen: Jeg er på mange måder enig med dig i, at besparelserne på Pleje- og Aktivitetsområdet er særdeles problematiske. Det kan undre mig, at du ikke har bemærket, at vores ældrerådsformand Niels Ove Christensen med fuld opbakning af et samlet Ældreråd, meget ofte er i pressen for at påpege disse urimelige besparelser. Ældrerådet havde i god tid forberedt årets budgetforhandlinger og havde ved vores høringer nøje vurderet hvert punkt på dagsordenen, og sagt fra, hvor vi kunne se, det ville ramme dem, som har mest brug for et velfungerende offentlig system. Jeg har svært ved at forstå, at et samlet byråd har vedtaget disse besparelser uden bemærkninger fra nogen af partierne. Men stol på at Ældrerådet arbejder videre og vil bl.a. være opmærksom på den udvikling, hen imod privatisering som er på vej.