Lokalpolitik

Vi er os selv nærmest

NORDJYSKE og alle andre medier beskæftiger sig for tiden intenst med det kommende valg til by- og regionsråd. I dén forbindelse bliver borgere tit passet op, når de er i byen, og udfrittet om deres holdninger. Spørgsmålet er ofte, hvad de finder er vigtigst i den kommende storkommune. Og i 90 procent af tilfældene kan man gætte svaret. For borgere omkring 30 år handler det om serviceniveauet i børnehaverne. De 40-45 årige har rettet fokus på standarden i folkeskolerne, mens de ældre kræver mere hjemmehjælp og bedre pleje. På den ene side er det ganske naturligt, at man tager udgangspunkt i sine egne behov og livssituation, men man kan også forfægte det synspunkt, at det er forstemmende, at så få har blik for helheden. Under alle omstændigheder viser de mange svar fra borgerne, at de folkevalgte har udsigt til en svær politisk fremtid. De skal manøvrere i en virkelighed, hvor borgerne har mange ufravigelige krav til serviceniveauet, samtidig med, at lokalpolitikere presses af regeringen og må operere indenfor økonomiske rammer udstukket af andre. Det er egentlig ikke misundelsesværdigt.