Lokalpolitik

- Vi er utilfredse med NT

Borgmesteren kritiserer NT for centralisering

BROVST:- Vi er ikke tilfredse med Nordjyllands Trafikselskab, NT. Ordene kommer fra borgmester Mogens Gade (V) efter at økonomiudvalget har drøftet NT's køreplaner og et revideret oplæg til teletaxi. - NT fortsætter tlisyneladende centraliseringen og udsultningen af lokalsamfundene stik imod de intentioner, der var for NT, da trafikselskabet blev dannet: Nemlig at sikre den kollektive trafik i landdistrikterne, siger Mogens Gade. Han henviser til, at NT står fast på at droppe to formiddagsture på hver af ruterne 205 og 207. Omvendt vil NT bevare en sen eftermiddagstur på de to ruter. - Vi er selvfølgelig glade for, at eftermiddagsturene opretholdes. Men for os er det meget slemt, at de to ture om formiddagen nedlægges, siger borgmesteren. - Vi har spurgt brugerne. Ingen har protesteret over nedlæggelsen af eftermiddagsturen, mens der er stor utilfredshed med, at formiddagsturene nedlægges. Alligevel vælger NT at droppe formiddagsturene. - Det viser blot, at der er meget langt fra dem, der træffer beslutningerne, til dem, der rammes af beslutningerne. Hos NT er man hamrende ligeglade med borgerne ude i landområderne, siger Mogens Gade. Borgmesteren tiføjer, at han og økonomiudvalget forventer at få en invitation fra NT til et møde, hvor køreplaner og teletaxier kan diskuteres. Mogens Gade siger, at hvis NT er urokkelig, kan en kommunal finansiering af formiddagsturene på rute 205 og rute 207 komme på tale. Det vil koste kommunen 100.000 kr. om året. - Der kan eventuelt blive tale om en udvidelse af teletaxi-ordningen. Det vil betyde, at institutionerne fortsat kan komme på udflugt. Der skal bare bestilles plads i forvejen, siger borgmesteren. En udvidelse af teletaxi-ordningen skal diskuteres i forbindelse med budget 2004.