Vi er ved at udrydde os selv

Amerikanske astronomer har opdaget et område i universet, der tilsyneladende ikke indeholder noget materiale. Området, der er mere end én milliard lysår i diameter, og seks til ti milliarder lysår fra Jorden, blev opdaget, ved at det tilsvarende sted på himlen indeholdt relativt få galakser, og den kosmiske bagrundsstråling fra stedet tydede på en lavere temperatur. Området indeholder hverken almindeligt materiale, såsom gas, støv og stjerner.

Astronomerne bag opdagelsen kan ikke forklare, hvorfor hullet er der. Det kan P.H. Bering måske forklare læserne. Han kan nemlig forklare så meget andet. F.eks. gør han det tydeligt for os, i sit Synspunkt (3.9.): ”Lad os ikke fordumme os selv” - at det ved hjælp af tankens kraft er bevist, at vi nedstammer fra aberne og derfor skal være godt tilfredse med at have spist af kundskabens træ - i modsætning til religiøse fanatikere. Måske vil Bering også vil forklare os, hvorfor hans slutprodukt, mennesket, tilsyneladende har tilsvarende mange ”huller” i hovedet som dem, vi finder i universet? Er det netop ikke på grund af vores ulydighed mod Gud, som forbød os at spise af ”træet til kundskab om godt og ondt” at det går os, som det gør? Prisen, for denne forbrydelse, var jo døden. I Berings forståelse af udviklingens gåde havde det dog været bedre, om vi var forblevet oppe i træerne. I stedet er vi blevet så dygtige, og så mange af slagsen, at vi desværre er godt på vej til at udrydde os selv. Det tyder meget på. Om ca. 20 år lever Grønland f.eks. helt op til sit navn, fordi indlandsisen er fordampet. Og vi er blevet klogere, meget klogere, men for sent! Til alt held kom Jesus ned på Jorden og viste os vejen til Gud - og udødelighed på ny. Han påtog sig straffen for vores forbrydelse. Spørgsmålet er: Hvor mange har fundet Jesus og dermed Vejen til Gud?