Vi får et overblik

Betalingsringen har udviklet sig til et varmt valgtema. Sandheden er, at betalingsringen i høj grad handler om politik og ideologi.

Det er der ikke noget galt i. Problemet opstår, hvis det politiske og ideologiske fjerner opmærksomheden fra den nye teknologi, som ideelt set skulle udgøre en væsentlig del af fremtidens trafiksystemer. Teknologien i ITS - Intelligente Transport Systemer - giver helt nye muligheder og kan levere helt nye svar på vigtige spørgsmål: Hvad er det egentlig, der driver trafikken i f.eks. København? Hvad skaber trængslen? Hvordan kan vi undgå den? Hvordan kan vi indrette og regulere trafikken bedre og mere miljøvenligt? ITS kan fremskaffe viden og give langt mere dynamiske løsninger end "statiske bomme", og dermed være med til at levere kvalificerede svar, således at politiske beslutninger kan træffes ud fra de bedst mulige fakta. Debatten om betalingsringen handler i første omgang om, hvad der skal gøres i hovedstaden. Men debatten vil de kommende år handle om alle større byer i Danmark - og resten af verden. Teknologien er her, og den har uanede muligheder, også eksportmuligheder. I Aalborg-området pågår netop nu et nyt stort projekt, der har deltagere fra regionen, universitet og to private virksomheder (hvor jeg repræsenterer den ene) plus mange fl ere. Ideen er at etablere en referenceplatform for ITS-løsninger, hvor vi tilbyder mulighed for at afprøve forskellige teknikker og frem for alt at opbygge billige prototyper. For det enkelte menneske kantrafikken i en storby virke kaotisk. Med ITS får vi overblik. Hvis man f.eks. ønsker at skaffe flere indtægter, kan vi nemt afprøve det med en kontrolgruppe på 1000 biler, hvor de faste omkostninger på bilen bliver nedsat, mens bilisterne til gengæld må betale »kørselsskat«. Efter relativ kort tid har vi et meget klart billede af, om det så rent faktisk flytter noget mht. indtægter, forurening, trængsel. På baggrund af konkret viden fra rigtige biler og bilister - i modsætning til hypoteser og ideologiske argumenter - bliver det muligt at træffe kvalificerede, evidensbaserede beslutninger. I Danmark har Gatehouse udviklet et effektivt system til Farvandsvæsnet, der gør det muligt at overvåge samtlige kommercielle skibes færden i danske farvande. Danmark er langt fremme på dette område. ITS har allerede vist sig effektive på vand. Potentialet er mindst lige så stort på land. Betalingsringen handler i høj grad om ideologi, og sådan skal det jo være i en valgkamp. Min appel: at det også kommer til at handle om teknologi. Om de muligheder, den nye teknologi giver os. ITS har potentialet til at gøre en meget stor forskel - både for trafikken og økonomien.